Vad händer med byggprojektet på Gripsholm 2019?
Strängnäs kommun beslutade för ett år sedan detaljplanen för bostadsprojektet ”Gripsholms backar” på Gripsholms GK. Efter diverse överklaganden så ligger projektet sedan ett antal månader hos Mark- och Miljödomstolen för avgörande. Först när de sagt ja vinner projektet ”laga kraft” och en försäljning av projektet kan komma att avslutas och byggprojektet påbörjas, något som kommer att påverka golfbanans sträckning och spelet på densamma. Vi har dock ingen som helst möjlighet att påverka eller informera oss om denna myndighets beslutsprocess varför det i dagsläget är för oss totalt oförutsägbart om och när ett dylikt beslut kan komma att fattas.

Vad händer med golfbanan på Gripsholm 2019?
GolfStar har tillsammans med banarkitekten Peter Fjällman utarbetat en preliminär och grov masterplan för den nya bansträckningen som presenterades på Gripsholms GKs årsmöte. Planen innebär bland annat att ett antal hål flyttas, några hål byggs om och ytterligare ett par blir helt nya. Läs här nedanför om de större förändringarna och se den nya bansträckningen i bilden ovan.

När kommer jag som golfare märka några förändringar?
I dagsläget kan vi som sagt inte säga något om huruvida dessa förändringar kommer att slå igenom redan under årets golfsäsong eller först under säsongen 2020. GolfStars målsättning är att banan under säsongen 2019 inte alls ska påverkas utan att merparten av ombyggnationen istället sker under senhösten/vintern/våren 2019/2020. Målsättningen är att banan kan spelas i sin nya sträckning under säsongen 2021. En mer detaljerad masterplan inklusive tidsaspekter kommer vi att kunna presentera först då beslutet vunnit laga kraft.

Nya Gripsholmsbanans hål:
Hål 1Nytt par 4 på 345/300 m och spelas in mot greenområdet på nuvarande hål 7
Hål 2 – Nuvarande hål 8
Hål 3 – Nuvarande hål 12
Hål 4 – Nuvarande hål 13
Hål 5Nytt par 4 på 360/290 m
Hål 6Nytt par 4 på 320/280 m
Hål 7 – Nuvarande hål 14 men byggs om till ett par 5: 500/370 m
Hål 8 – Nuvarande hål 11
Hål 9 – Nuvarande hål 9
Hål 10 – Nuvarande hål 10 men byggs om till ett par 5: 480/352 m
Hål 11 – Nytt par 4 på 420/340 m
Hål 12 – Nytt par 4 på 320/290 m
Hål 13 – Nytt par 5 på 490/400 m

Hål 14Nytt par 3 på 175/145 m
Hål 15 – Nuvarande hål 15
Hål 16 – Nuvarande hål 16
Hål 17 – Nuvarande hål 17
Hål 18 – Nuvarande hål 18 men byggs om till ett par 3