av Published On: 1 juni, 2021

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021.

På grund av de fortsatta restriktionerna är det inte vare sig möjligt eller lämpligt att genomföra en ”fysisk” bolagsstämma ens i mycket nedskalad form. Styrelsen har därför beslutat utnyttja de tillfälliga undantagsregler som gäller för att genomföra årsstämman genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Aktieägare är välkomna att skicka in eventuella frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till kundtjanst@golfstar.se senast den 19 juni 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och eller styrelse på bolagets hemsida senast den 24 juni 2021.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Blanketter
Årsstämma 2021, fullmakt
Årsstämma 2021, kallelse
Läs poströstningsblankett med instruktioner
Läs förslag kvittingsemission
Läs yttrande kvittningsemission
Årsredovisning 2020

Nyhetsarkiv