FÖLJ OSS PÅ:

Kundtjänst2024-03-18T18:46:17+01:00

VÄLKOMMEN TILL

Kundtjänst

VÄLKOMMEN TILL

Kundtjänst

Har du frågor till oss?

Vi hjälper dig gärna med svar på dina frågor och funderingar.

Prova först att se om du kan hitta svaret bland våra Frågor & Svar här nedan.

Önskar du kontakt med någon av våra anläggningar så hittar du kontaktuppgifter till anläggningarna här.

 

SÖK I VÅRT INFOARKIV

Frågor & Svar

Vilka regler för tidbokning?2024-03-07T14:55:51+01:00

Alla starttider på GolfStars banor (kl 05 – 21) är bokningsbara. Ingen bollränna finns.

Du kan ha upp till 1- 3 starttider bokade samtidigt, beroende på medlemsform.
Så snart du spelat, eller avbokat, en starttid kan du boka en ytterligare starttid. Detta har vi infört för att säkerställa tillgängligheten av starttider för dig som vill spela mycket.

Du som har bokat starttid när receptionen är stängd checkar in via Sweetspot-appen.
Du som ska betala greenfee betalar i Sweetspot i samband med att du genomför starttidsbokningen.

Om du inte har checkat in eller inte avbokat din starttid kommer du bli debiterad en No show-avgift. Avbokning ska ske minst 3 timmar i förväg.
Läs mer om No Show-avgiften under frågan ”No Show, hur fungerar det?”.

Vilka förmåner får jag som medlem i GolfStar?2024-02-16T09:43:05+01:00

✔️ I alla medlemskap (ej Play Greenfee & Play Knatte) får dina gäster 25% rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3st av dina gäster i bollen på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap.

✔️ Nyhetsbrev med värdefull medlemsinformation och erbjudanden.

✔️ Medlemserbjudanden.

✔️ Telefonsupport.

Vilka åtgärder kräver banorna inför vintersäsongen och varför?2022-02-09T13:09:51+01:00

Inför vintern minskar vi klippfrekvensen för att släppa upp gräset en bit. Detta gäller på hela banan.

Istället dressar och vältar vi greenerna för att bibehålla ett jämt bollrull. Vi ändrar även gödningen, vi minskar kvävet, tillför kolhydrater till plantorna, ökar gödning med järnprodukter som har en stärkande effekt på plantan samt ett visst skydd mot svampangrepp.

Vi utför även djupluftningar och stödsådd med krypven. Det sista vi gör är att spruta greenerna med skyddande svampmedel mot bl.a, snömögel.

Vilka är fördelarna med att bedriva golfbaneskötsel som stordrift?2022-02-09T13:04:01+01:00

När man som vi på GolfStar bedriver stordrift har vi möjlighet att dela på specialmaskiner såsom djupluftare, fairwayluftare, såmaskiner, vassklippbåtar, grävare m.m.
Alla anläggningar har en basutrustning för det dagliga arbetet, men vi delar på specialmaskinerna mellan anläggningarna.

Vi har även möjlighet att låna personal mellan våra olika banor och anläggningar vid större och mer resurskrävande arbeten, vilket är en stor fördel för effektiviteten i arbetet som ska göras.

Vilka andra banåtgärder kan ibland behövas under perioden oktober – mars och varför?2022-02-09T13:02:51+01:00

I vissa fall vid t.ex. väderomslag från snö till blidväder, plogas vissa greener.

Vid isbildning försöker vi mekaniskt att få bort isen. Isen kväver vitgröen efter ca 4-5 veckor medan ädelgräsen klarar sig betydligt längre utan syre.

Varför vattnar ni när jag ska spela?2022-02-09T13:57:53+01:00

För att vi ska hinna vattna hela banan innan ca kl 06.00 när vi påbörjar klippningen så måste vi starta bevattningsystemet redan tidigt på kvällen.
Vid torka tar det 12-14 timmar att vattna en hel bana med fullt program.

 

Varför vattnar ni inte när banorna är torra?2022-02-09T14:01:44+01:00

Om vi inte vattnar när banorna är torra beror det på vattenbrist. När det är torka så kan vi inte riskera att greenerna står utan vatten om torkan skulle bli långvarig, så därför måste vi vara återhållsamma med vattenresurserna.

Vattnet som används för bevattning vid i stort sett samtliga svenska golfbanor är de vattendrag som finns på golfanläggningens mark.
Om dessa reservoarer riskerar sina måste vi hushålla med vattnet och prioriterar då greenerna där gräset är skörast.

Varför klipper ni inte greenerna?2021-11-02T16:48:12+01:00

Vissa dagar vilar man greenerna, oftast 1 till 2 dagar i veckan.

Istället vältas greenerna dessa dagar.

Vid torka och vattenbrist släpper vi upp greengräset några mm för att bättre klara torkan.

Varför har jag fått en faktura?2024-02-16T13:27:45+01:00

Alla våra medlemskap tecknas på tillsvidarebas, d.v.s medlemskapet löper på tills dess att du säger upp det.
Medlemskapet är inte tvingande från år till år och det är bara att höra av dig till oss på kundtjanst@golfstar.se när du önskar avsluta ditt medlemskap så hjälper vi dig.

Varje höst/vinter skickar vi ut fakturorna för nästa års medlemskap. Fakturorna skickas ut till alla befintliga och aktiva medlemmar.

Om du inte vill fortsätta ditt medlemskap, vill ändra medlemsform eller ännu inte bestämt dig inför den nya golfsäsongen så kontaktar du oss på kundtjanst@golfstar.se.

Varför dränerar ni inte banorna?2021-11-02T16:46:56+01:00

Alla våra banor har någon typ av dränering – vissa mer och bättre än andra.

På vissa golfhål (exempelvis på Lindö Park/Äng) är vattennivån i dammarna i samma höjd som spelytorna och då är det nästan omöjligt att avvattna spelytorna.

Varför byter ni grässort/-art på en bana?2022-02-09T13:15:06+01:00

Man byter grässort framför allt på greenerna för att få bättre övervintringsmöjligheter, tolerans mot svampsjukdomar och för att klara torka bättre.

Krypven är i dessa avseenden en mycket lämplig gräsart för just greener, men kräver lite mer arbete än exempelvis den vanliga gräsarten vitgröe för att etablera och underhålla.

Varför är banans jordmån avgörande för dess skadebenägenhet?2022-02-09T10:26:55+01:00

⛳️ En blöt och kall jord kommer igång senare på våren medan en lätt och sandhaltig jord dränerar bättre och blir snabbare varm på våren. Därför utgör marker med mycket torv och lera utmaningar för banarbetarna.

Var hittar jag mer information för mig som aktieägare?2024-03-13T14:53:08+01:00

Kontinuerligt uppdaterad bolagsinformation speciellt för dig som är eller vill bli aktieägare i Caddies Europe AB (Fd GolfStar Nordic AB) hittar du under rubriken Nyheter överst på sidan.

Vid specifika bolagsfrågor kontakta Kristoffer på Investor Relations: kristoffer.trigell@golfstar.se

Vad krävs för att jag ska få aktieägarrabatt?2024-02-16T11:41:13+01:00

Du ska kontinuerligt och totalt äga minst 320 GolfStar-aktier, d.v.s du får lägga ihop dina eventuellt befintliga B-aktier med de B-pref-aktier du eventuellt tecknade vid nyemissionen 2017 – 2018.

Vid köp i någon av våra receptioner ska du legitimera dig så att personalen kan kontrollera att du uppfyller aktieägarkraven ovan.

Vid köp av årsavgifter kontakta alltid GolfStars kundtjänst.

 

Vad kostar greenfeen?2024-03-07T15:03:47+01:00

När det gäller greenfee har vi en dynamisk prissättning för våra starttider på samtliga av våra banor.
Priset avgörs av tidpunkten under säsongen, vilken tid på dagen, beläggningen vid bokningstillfället samt vilken bana du som gäst vill spela. Detta för att sprida ut vårt gästspel och öka tillgängligheten för våra medlemmar på GolfStars banor.

Greenfee betalas alltid i samband med att bokningen görs och betalas av bokaren. Ingen betalning i receptionen.

Om du som gäst spelar tillsammans med en medlem som i sitt medlemskap har rätt att bjuda med gäster till 25% rabatt så behöver starttiden bokas av medlemmen för att rabatten ska ges.

Erlagd greenfee återbetalas såklart om avbokning sker mer än 3 timmar före starttiden.

Vad kan jag som golfspelare göra för att bibehålla god banstandard?2022-03-10T16:18:07+01:00

Alla golfspelare har en viktig roll i att bibehålla bra kvalité på golfbanorna, oavsett på vilken bana man spelar på.
Enkla tips är:
✔️ Laga nedslagsmärken
✔️ Lägg tillbaka uppslagen torv
✔️ Kratta bunkern efter du har varit där. Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.
✔️ Släng skräp i papperskorgen
✔️ Släng avslagna peggar (framförallt avslagna plastpeggar då de förstör gräsklipparnas klipparblad)

Påminn och informera gärna varandra under spelets gång!

Vad ingår i GolfStars medlemsformer och hur ska jag välja?2024-02-15T10:42:25+01:00

Alla våra medlemskap hittar du här!

Där finner du våra olika medlemskapsformer:

✔️ Play All Large

✔️ Play All Medium

✔️ Play All Small

✔️ Play 9

✔️ Play Greenfee

Tveka inte att prata med oss i receptionerna eller med kundtjänst om du vill ha rådfrågning kring vilket medlemskap som passar dig bäst!

Följande 13 golfanläggningar med 19 banor ingår i GolfStars medlemskap:

✔️ Bodaholm

✔️ Brollsta 18- & 9 hål

✔️ Bromma

✔️ Gripsholm

✔️ Hässelby

✔️ International

✔️ Kungsängen Kings & Queens Course

✔️ Kyssinge 18- & 9-hål

✔️ Lindö Dal, Park & Äng

✔️ Lövsättra

✔️ Riksten

✔️ Viksberg

✔️ Waxholm 18- & 9-hål

Klicka på banorna ovan för att komma direkt till deras hemsida där mer information om anläggningen finns!

OBS! Inför varje ny säsong kan anläggningar tillkomma och utgå i GolfStars sortiment.

Vad har ni för policy om jag blir skadad eller sjuk och inte kan nyttja mitt medlemskap?2024-02-15T10:39:40+01:00

Policy hur inbetald årsavgift påverkas om du blir sjuk eller skadas

All sjukdom/skada ska styrkas med läkarintyg att medlemskap ej kan nyttjas innan ärende tas upp till bedömning.

För plötsliga utifrån kommande skador har vi en årsavgiftsförsäkring*. Medlemmen fyller i blankett, Klicka här för blankett skadeanmälan årsavgiftsförsäkring. Skicka in den ifylld tillsammans med läkarintyg, vi fyller i klubbens uppgifter och skickar alltsammans till Folksam.

Om det är en annan skada/sjukdom så gäller följande:

 • Medlem som innan 1:a april, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får nästkommande år sin årsavgift reducerad med helt inbetalt belopp – ingen återbetalning. En administrativ avgift tillkommer på 500 kr.
 • Medlem som innan 1:a juli, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får nästkommande år sin årsavgift reducerad med 50% av inbetalt belopp – ingen återbetalning.
  En administrativ avgift tillkommer på 500 kr.
 • Medlem som efter 1:a juli, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel – kompenseras ej.

Medlem som vill åberopa denna policy, skall senast 30 dagar efter skada eller sjukdom, begära skriftligen till Kundtjänst om detta, kundtjanst@golfstar.se. Begäran ska styrkas med läkarintyg.

*Årsavgiftsförsäkringen lämnar ersättning för den del av årsavgiften som medlemmen inte kan utnyttja på grund av plötslig olycksfallsskada.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Exempel på olycksfallsskador kan vara fall- eller klämskador.

Försäkringen ersätter inte de fall där det föreligger ett sjukdomsförlopp, förslitning, överbelastning eller överansträngning bakom spelavbrottet.
Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

Är du osäker på om din skada är ett olycksfall, kontakta GolfStars kundtjänst via kundtjanst@golfstar.se med en kopia på sjukintyget.

Skadeanmälan ska skickas eller mejlas in till GolfStars kundtjänst tillsammans med sjukintyg.

Vad händer med min aktieägarrabatt om jag säljer mina aktier?2021-11-02T16:42:40+01:00

Om du skulle sälja av dina GolfStar-aktier så att du efter avyttringen äger färre än 320 aktier så upphör din rätt till aktieägarrabatt.

Vad gäller för att få friskvårdsbidrag för min golf?2024-02-16T13:45:23+01:00

I syfte att förenkla för dig som har en arbetsgivare som godkänner golfspel som friskvård, delar vi i våra årsavgiftsfakturor och orderbekräftelser (när du betalat årsavgiften via vår webshop) upp årsavgiften i ”Spelavgift” och i ”Klubb- & Förbundssavgift”*.
Detta gör vi för att du ska kunna använda den som underlag i redovisningen till din arbetsgivare.

Du bör även komplettera underlaget till din arbetsgivare med ett kontoutdrag från din bank så att denne ser att du verkligen betalat spelavgiften för året.
Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer vilka regler som ska gälla för friskvårdsbidrag på företaget.

* I klubb- & förbundsavgiften (495 kr/år oavsett val av hemmaklubb) ingår inte bara avgiften till din hemmaklubb utan även de årliga avgifterna till GIT, SGF och GDF som alla svenska golfare (undantaget de som saknar Golf-ID och bara spelar Pay & Play) måste erlägga.
Klubb- & förbundsavgiften är  ej bidragsgrundande.

Vad betyder samtidiga bokningar?2022-03-30T10:27:39+02:00

Det är antalet bokningar du kan ha samtidigt. Läs om våra medlemskap HÄR för att se hur många samtidiga bokningar respektive medlemskap innehåller.
Så snart du har spelat eller avbokat en starttid, kan du boka ytterligare en starttid i enlighet med din medlemskapsform.

Vilken försäkring har jag via Svenska Golfförbundet?2024-02-16T13:47:56+01:00

Folksam idrottsförsäkring för Svenska Golfförbundet, olycksfalls- och ansvarsförsäkring
Om oturen skulle vara framme och din bil träffas av en golfboll inom vårt område gäller följande:

 • Bilägaren använder sin försäkring
 • Svenska Golfförbundet tar självrisken

Folksam Idrottsförsäkring för medlemmar i Svenska Golfförbundet omfattar en olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

 • Orsakat en skada på annans egendom, ex. slagit en boll genom en ruta på en bil.
 • Drabbats av ett olycksfall i samband med ditt golfande eller på väg till och från golfbanan.

Klicka här för blankett Folksam idrottsförsäkring för Svenska Golfförbundet, olycksfalls- och ansvarsförsäkring.
Skadeanmälan ska skickas eller mejlas in till GolfStars kundtjänst tillsammans med kvitton på självriskbetalning och andra kostnader.

Vad är Indoor?2024-03-07T13:51:48+01:00

Indoor är vår inomhusanläggning. Den är belägen längs infartsvägen in till GolfStar Lindö i Vallentuna.
Till höger vid korthålsbanan och strax innan du kommer fram till rangen, klubbhuset och golfbanorna ute på Lindö.

Här spelar du simulatorgolf med TrackMan och du kan välja att spela några av världens bästa golfbanor, bland annat årets Ryder Cup-bana, Marco Simone Golf & Country Club och delta i olika typer av tävlingar eller träna din swing.

Vilka är mina bokningsregler?2024-02-16T13:44:06+01:00

Nuvarande bokningsregler innebär att du ges möjlighet till en (1), två (2) eller tre (3) samtida bokningar beroende på vilket medlemskap du har hos oss.
Starttider kan bokas upp till 30 dagar i förväg.

Vad är bokningsägare?2024-03-07T13:49:18+01:00

Sweetspot har, likt många andra bokningssystem, att personen som gör bokningen även är ansvarig för bokningen. Det är framförallt viktigt när det kommer till betalningar.
Fördelar för er medlemmar är att det alltid finns en ansvarig person för alla bokningar, vilket kommer leda till mindre antal ”No Show” (spelare som inte dyker upp till sin tid), vilket i sin tur skapar en ökad tillgänglighet för dig som medlem.

Det innebär också att om en bokningsägare vill avboka sig själv, så kommer alla spelare i bokningen avbokas.
Någon av de andra spelarna får då göra en ny bokning med rätt spelare som vill spela. Den spelaren som gör den nya bokningen blir även den nya bokningsägaren och ansvarar för bokningen.

Underlag till friskvårdsbidrag?2024-04-22T12:48:59+02:00

Vid köp av medlemskap gjorda i vår webbshop. Orderbekräftelsen som du fick på mejl fungerar som underlag till att söka friskvårdsbidrag. Den innehåller alla uppgifter som behövs. En del arbetsgivare vill att man kompletterar med ett kontoutdrag från banken, så de ser att det är betalt.

Senior- eller juniormedlemskap, vad gäller?2024-02-16T13:50:03+01:00

Medlemsformerna och de olika ålderskategorierna baseras på det år du fyller under det år som medlemskap gällande.
Fyller du t ex. 22 år under 2024 så tillhör kategori Senior.

Policy vid spel på GolfStars anläggningar2024-05-03T23:02:42+02:00

Golfsverige har under de senaste åren sett en stor ökning av sk ”tjuvspel”, dvs en spelare som beträder golfbanan utan bokad starttid och betald greenfee. Till säsongen 2024 gör vi en stor satsning med personal som kommer att vara mer synliga ute på golfbanan som så kallade Marshalls.

En viktig arbetsuppgift våra Marshalls är att säkerställa att medlemmar har bokat en starttid vid spel och detsamma gäller även greenfeegäster som genom en bokad starttid då även har erlagt greenfee.

Greenfeegäst:

Spelare som ertappas utan att ha betalat greenfee ska erlägga greenfee på plats samt erlägga den straffavgift som skickas ut på faktura från företaget. Straffavgiften ligger på 500 kr, straffavgiften är densamma oavsett vilken bana, dag eller hur många hål spelaren har tjuvspelat.

Vi rapporterar alla händelser till spelarens hemmaklubb.

Medlem:

En spelare som är medlem i GolfStar och ertappas ute på banan utan att ha bokat in sig på en starttid kommer varnas första gången det sker och blir direkt inbokad på en starttid för sin runda. Om det visar sig att medlemmen inte har rätt att boka en starttid i sitt medlemskap (medlemmen har redan uppnått max antal aktiva bokningar) har medlemmen tre val:

1. Uppgradera sitt medlemskap (gäller ej Largemedlemmar, de går vidare till alt. 2)

2. Betala greenfee

3. Gå av banan med varning – upprepas detta kommer vi stänga av för spel i 2 veckor. Vid missbruk av tjuvspel går vi vidare med disciplinära åtgärder till juridiska nämnden hos golfförbundet.

På vad får jag 10% aktieägarrabatt?2024-05-15T16:46:18+02:00

Du som äger totalt minst 320 aktier i GolfStar (oavsett aktieslag) får 10% aktieägarrabatt (på listpriset*) på följande tjänster:
Årsavgifter**, greenfees, rangeprodukter (för produkter i GolfMore, kontakta kundsupporten), tider på GolfStar Indoor, golfbilshyror på alla GolfStars 13 svenska anläggningar.

Aktieägarrabatten gäller inte på: sommargreenfees, golftillbehör, golfbilskort, mm.

Rabatten på årsavgifter gäller även på din familjs årsavgifter, detta förutsatt att de är skrivna på samma adress som aktieägaren samt att du köper och betalar dessa vid ett och samma tillfälle.

* Tjänster som säljs till ordinarie pris och inte utgör en del av någon kampanj.

** Du får som aktieägare 10% rabatt på listpriset på alla GolfStars medlemsformer (GolfStar Play All Large, Medium, Small, 9 & Greenfee) under förutsättning att du betalar hela årsavgiften på en gång (alltså ej delbetalning).

No Show, hur fungerar det?2024-01-12T12:50:07+01:00

På alla GolfStar-anläggningar gäller att du avbokar din starttid minst 3 timmar i förväg för att undvika No show-avgift.
Du bokar och avbokar alltid din starttid via Sweetspot-appen.

Har du varken checkat in eller avbokat starttiden så kommer bokaren debiteras en No Show-avgift om 500kr per person.

OBS! Bokaren av starttiden/er är den som ansvarar för att de övriga bokade starttiderna med samma bokningsnummer checkas in eller avbokas. Bokaren faktureras 500kr per icke-utnyttjad starttid.

No Show-regeln gäller oavsett om du eller dina medspelare är GolfStar-medlemmar eller gäster.

Syftet med policyn är att minimera problemet med att spelare bokar starttider som sedan inte bokas av.
På så sätt kan många fler medlemmar och gäster få tag på en starttid som de verkligen avser att utnyttja.

När sker den årliga HCP-revisionen?2024-02-16T13:38:12+01:00

Den 1 januari 2024 revideras handicapreglerna för första gången sedan världshandicapsystemet infördes år 2020. Ändringarna är inte så många och omfattande. I princip allt du lärt dig om världshandicapen gäller fortfarande. Som vanligt hanteras allt av systemet, som räknar ut allting åt dig. Du kan alltså fortsätta göra som tidigare – spela enligt golfreglerna, gör ditt bästa och registrera ronden i Min Golf. Din exakta handicap är sedan genomsnittet av de upp till åtta bästa av dina upp till 20 senast registrerade ronder.

Hcp-ansvariga för respektive klubb finner du nedan:

 • För hcp-frågor för er som har GolfStar Golf Club (Kungsängen, Kyssinge, Brollsta & International) som hemmaklubb, kontaktar ni Anders Bergh.
  – Mail: fambergh@comhem.se
 • För hcp-frågor för er som har Huvudstadens GK som hemmaklubb, kontaktar ni Börje Carlsson.
  – Mail: bc.st@comhem.se
 • För hcp-frågor för er som har Björklidens GK som hemmaklubb, kontaktar ni Jarl Klang.
  – Mail: info@bjorklidensgolf.se
 • För hcp-frågor för er som har Gripsholms GK som hemmaklubb, kontaktar ni Christina Pernvi.
  – Mail: christina.pernvi@gmail.com
 • För hcp-frågor för er som har Viksbergs GK som hemmaklubb, kontaktar ni styrelsen i Viksbergs GK.
  – Mail: styrelsen@viksbergsgolf.se
 • För hcp-frågor för er som har Hässelbys GK som hemmaklubb, kontaktar ni GolfStars kundtjänst.
  – Mail: kundtjanst@golfstar.se
 • För hcp-frågor för er som har Waxholm som hemmaklubb, kontaktar ni Lennart Brokvist.
  – Mail: brokan-54@hotmail.com

 

 

När hålpipar och vertikalskär ni och varför?2022-02-09T13:33:47+01:00

Luftning med hålpipningsmaskin görs för att undvika kompakteringsskador och i vissa fall byte av material i såbädden.

Hålpipning görs för att byta ut material i greenen med hjälp av en hålpipningsmaskin som drar upp gräset i små korvar.
Man hålpipar inte bara för att göra hål för luft och vatten, utan även för att ta upp gammalt material och ersätta det med sand (dressning) som gör greenerna tätare och mer mottagliga.
Hålpipning är en procedur som måste göras ett par gånger om året för att greenerna ska hålla den höga standarden som vi vill att våra greener ska ha under hela säsongen.

All form av luftning främjar infiltration och är bättre miljö för mikrolivet.

När gödslar ni och varför?2022-02-09T13:49:25+01:00

Vi gödslar för att stärka gräsplantan så den ska hålla sig frisk under säsongen. Gödslingen sker efter behov men även efter ett schema när det är biologisk aktivitet i marken så att plantan kan tillgodogöra sig näringen.

När dressar ni greenerna och varför?2022-02-09T13:54:55+01:00

Greenerna dressas ungefär varannan vecka i olika stora doser. Dels dressar vi för att ge en jämn spelyta men det viktigaste är att tillföra mineraler för att få en bra biologisk aktivitet och undvika filtbildning.

Medlemskapets giltighetstid?2022-02-10T14:07:56+01:00

Alla våra medlemskap gäller kalenderårsvis, d.v.s fr.o.m 1 januari till 31 december.
Detta gäller även om du väljer att börja delbetala din årsavgift eller blir medlem någon månad in på det nya året.

Alla våra medlemskap tecknas på tillsvidarebas, d.v.s medlemskapet löper på tills dess att du säger upp det.
Medlemskapet är inte tvingande från år till år och det är bara att höra av dig till oss när du önskar avsluta ditt medlemskap så hjälper vi dig.

Varje höst/vinter skickar vi ut fakturorna för nästa års avgifter.Fakturorna skickas ut till alla befintliga och aktiva medlemmar.
Om du inte vill fortsätta ditt medlemskap, vill ändra medlemsform eller ännu inte bestämt dig inför den nya golfsäsongen så kontaktar du oss.

Kan jag få ett digital och/eller fysiskt scorekort?2024-01-12T12:59:22+01:00

Via Sweetspot kan du få ett digitalt scorekort till ”OnTag”-appen. Även andra scorekortsappar fungerar likt tidigare.
Självklart går det bra att få ett fysiskt scorekort i våra receptioner under receptionernas bemannade öppettider.
När receptionen är obemannad hänvisar vi till digitala scorekort.

Jag har köpt medlemskap, när blir mitt medlemskap aktivt?2024-03-07T14:36:41+01:00

Ditt medlemskap aktiveras normal direkt i Min Golf. Därefter tar det ca ett dygn innan du ser ditt medlemskap och kan boka starttider i bokningssystemet Sweetspot.

Jag har en Indoor pott, var ser jag den?2024-03-07T13:54:39+01:00

Indoor potten ligger som en voucher på ditt Sweetspot konto.
När du bokat en starttid på Indoor kan du använda vouchern som betalmedel.

Jag har ångrat mitt medlemskap?2024-03-07T14:45:03+01:00

Du har enligt distansköpslagen rätt att häva ditt köp upp till 14 dagar efter att du gjort din beställning av medlemskap via vår webshop/hemsida. Detta förutsatt att du inte nyttjat ditt medlemskap
Du kontaktar då vår kundtjänst via epost så hjälper vi dig.  

Introduktionskort2024-05-29T11:47:59+02:00

För spel med introduktionskort (SGF, GDF, NGU) krävs att anmälan görs till GolfStars kundsupport på 0770-220080 eller mail till info@golfstar.se minst en vardag före spel.
Om inte kundsupporten har fått information eller godkänt spel med introduktionskort betalar spelaren full greenfee (eventuell Gäst till medlem-rabatt).

Vid spel med GAF-, PGA- och SGA-kort gäller halv ordinarie greenfee och spelet ska anmälas till kundsupport senast 1 arbetsdag innan speldag, info@golfstar.se.

lntroduktionskorten samt GAF-, SGA- och PGA-kort gäller ej som betalning i samband med företagsgolf.

Hur väljer jag hemmaklubb?2024-04-22T13:36:34+02:00

Du kan vara medlem i flera golfklubbar. Du väljer vilken klubb som ska vara hemmaklubb och övriga blir medlemsklubb.

Om du har för avsikt att vara med på en golfklubbs aktiviteter, klubbtävlingar och seriespel, så ska du välja den klubben som hemmaklubb.

Hur reviderar jag mitt HCP?2024-02-16T13:34:47+01:00

Under golfsäsongen rekommenderar vi att du registrerar dina sällskapsrundor allteftersom du spelar. På så sätt kommer du ha ett rättvisande handicap.

Skulle du trots allt känna att du ligger fel av olika orsaker, så kan du vända dig till klubbens hcp-ansvarig.
Innan du kontaktar denne bör du ha spelat minst fyra rundor samt sparat och registrerat dessa så en historik finns.

Även andra orsaker kan ligga till grund för en enskild handicaprevision såsom långvarig sjukdom, skada eller längre uppehåll.

Ett krav för att bli granskad är att du har ett aktivt medlemskap i någon av GolfStars associerade golfklubbar.

Klubbens hcp-ansvariga finner du i frågan ”När sker den årliga HCP revisionen?” här nedan.
När du mailar så ska du i mailet uppge:

 • Golf-ID
 • Namn
 • Klubbtillhörighet
 • Aktuella kontaktuppgifter
 • En kort beskrivning av ärendet.
Hur registrerar jag min runda?2024-03-07T15:50:12+01:00

Om du inte registrerar din avslutande runda via ditt digitala scorekort i OnTag-appen, så går du in och registrerar din HCP-grundande runda manuellt via MinGolf likt tidigare.
Rundan kommer inte upp som en spelad rond i MinGolf utan du får lägga till den manuellt.

Hur många personer kan man vara på en simulator?2024-03-07T13:47:48+01:00

Man kan var upp till 4 personer/simulator.
Ett riktmärke är att det tar ca 45 min för 2 personer att spela 9 hål.

Hur lägger jag till golfvänner i Sweetspot?2022-03-30T10:04:52+02:00

I Sweetspot kan du koppla alla kontakter du har i din telefonbok i telefon som golfvänner. Det förutsätter dock att dina medspelare har ett Sweetspot-konto. Om de inte har det, kan du skicka en begäran om att de ska skapa ett konto så ni kan bli golfvänner.

Golfvänner i Sweetspot är inte detsamma som golfvänner i ”Min Golf” och går därmed inte att föra över.

Hur köper man bollar på rangen?2024-03-07T15:40:06+01:00

På våra ranger använder vi betalsystemet GolfMore.
Det går bra att köpa bollar med betalkort eller så laddar du ner appen GolfMore och köper digitalt rangekort.
Med appen GolfMore kan du köpa digitala rangekort till mycket förmånliga priser och de kan användas på alla Golfstars anläggningar.

Klicka här och läs mer här hur du laddar ner och loggar in på GolfMore

Hur köper jag aktier i Caddies Europe AB (Fd GolfStar Nordic AB)?2024-03-13T14:55:09+01:00

Just nu handlas aktien inte på någon marknadsplats.

För mer information kontakta Kristoffer på Investor Relations: kristoffer.trigell@golfstar.se

Hur köper jag en Indoor pott?2024-03-07T15:22:46+01:00

Våra ”Indoor potter” gäller alla dagar och alla tider i veckan.

– GolfStar medlemmar erhåller alltid 25% rabatt på våra timpriser även om man köpt någon av våra ”Indoor potter”.

– Cloud Golf Club medlemmar erhåller alltid 15% rabatt på våra timpriser även om man köpt någon av våra ”Indoor potter”.

Nivå 1

Ladda din pott med 1 000:- och du får 1 100:- att spela för.

Nivå 2

Ladda din pott med 2 500:- och du får 3 000:- att spela för.

Nivå 3

Ladda din pott med 4 000:- och du får 5 200:- att spela för.

Hur kan två geografiskt närbelägna banor och hål vara så olika skadebenägna?2022-02-09T13:05:07+01:00

Mikroklimaten kan variera stort mellan bana och bana. Även på en och samma bana kan skadeläget variera beroende på skugga/sol, vind, köldhål, högt/lågt läge m.m.

Hur kan jag se saldo på mitt digitala rangekort i GolfMore? 2024-03-07T15:42:40+01:00

Du loggar in på GolfMore med ditt golf-ID (alternativt med mailadress och lösenord).
Under mina klubbar ser du ditt saldo.

Du behöver ha geolokalisering aktiverad (funktionen ”plats”) på telefonen för att se saldo mm.

Hur kan jag se hur många aktier jag äger i Caddies Europe AB (Fd GolfStar Nordic AB)?2024-03-13T15:00:25+01:00

Gå till Nordiska värdepappersregistret med länken nedan
https://www.nvr.se/

Klicka på logga in och välj sedan aktiedepå. Logga in på nya NVR med personnummer och bankID.
Navigera till ägardepå och här kan du se ditt aktieinnehav.

Jag skulle vilja delbetala min årsavgift?2024-03-07T14:07:00+01:00

Önskar du lägga upp din årsavgift för delbetalning, går du först in på GolfStars hemsida och tecknar dig för det medlemskapet som du vill ha och sedan väljer du ”Delbetalning” i Sveas checkout.
Om du väljer att delbetala ditt medlemskap via Svea Ekonomi så tillkommer en faktureringskostnad på 29kr i månaden.

Vill du ha delbetalningen på autogiro, går du in på Svea Ekonomis hemsida och ansöker om autogiro.

Om du har frågor kring detta, kontakta Svea Ekonomis kundtjänst, så hjälper de dig.

Hur bokar jag starttid på Indoor?2024-03-07T13:40:41+01:00

Tider bokas via appen Sweetspot.

Hur bokar jag starttid på GolfStars banor?2024-03-07T15:43:44+01:00

Alla starttider på GolfStars banor bokas via Sweetspot-appen (se nedladdningslänk nedan), www.golfstar.se eller via anläggningssidorna.
Du som bokar är ansvarig för att bokningsreglerna efterföljs. Syftet är att kunna härleda alla bokningar till en bokningsägare. Du kan självklart boka in dina golfvänner.
Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast 3 timmar före start. Starttider kan bokas upptill 30 dagar i förväg.

Ladda ner Sweetspot-appen här:

☛ Sweetspot i App Store

☛ Sweetspot i Google Play

Hur ankomstregistrerar jag mig?2024-02-16T10:00:17+01:00

Ankomstregistrering sker antingen direkt i Sweetspot-appen eller på plats i receptionen på anläggningen. Personlig ankomstregistrering gäller, d.v.s. en person kan inte ankomstregistrera en hel boll själv, utan var och en av spelarna måste göra det personligen.
Du kan ankomstregistrera dig i appen när du är inom 500 meter från klubbhuset. Dock tidigast 30 minuter innan din starttid.

Ankomstregistrering ska ske senast 15 minuter i förväg. Alla starttider som inte är ankomstregistrerade debiteras med en ”No show-avgift” på 500 kr/medlem på våra 18-hålsbanor och 300:-/medlem på våra 9-hålsbanor.
Greenfeegäster debiteras med gällande greenfeeavgift.

Har du tekniska problem i Sweetspot-appen?2022-03-30T12:02:18+02:00

Om tekniska problem uppstår i appen, t.ex. att kortbetalningen inte fungerar, då ska du göra följande:

1. Skaka på telefonen – så kommer en ny vy upp där det står “Rapportera ett fel”
2. Beskriv i text vad problemet är
3. Tryck på knappen för att skicka in

Då går din felanmälan direkt till Sweetspots tekniska support, som kommer sköta kontakten direkt med dig för att lösa problemet.

Ytterligare svar på vanliga frågor finns på Sweetspots support sidor. Klicka här

Får mina gäster någon rabatt på greenfeen?2022-04-21T08:12:22+02:00

Som medlem i GolfStar får dina gäster 25% rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3st av dina gäster i bollen. Detta gäller på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap. Detta gäller dock ej dig som har ett Play Greenfee medlemskap.

Har du fått en faktura eller påminnelse från Svea Ekonomi eller Billogram?2024-02-16T13:29:39+01:00

Vi tar hjälp av Billogram med årsfaktureringen och utskicken av dessa.
Fakturan är inte tvingande och det tillkommer inga påminnelseavgifter eller dylikt vid utebliven eller sen betalning.
Obetald faktura riskerar inte att hamna hos Inkasso och normalt skickas två påminnelser ut.
Dock är vi tacksamma för att du hör av dig till GolfStars kundtjänst kundtjanst@golfstar.se om du inte tänker fortsätta ditt medlemskap, så vi kan avregistrera dig och kreditera din faktura.

Görs en order via GolfStars hemsida hanteras betalningen av Svea Ekonomi och då accepterar man även deras avtalsvillkor gällande påminnelser/påminnelseavgifter samt inkasso.

OBS❗️
Det är först när du betalat din årsavgift och vi har hunnit registrera och återaktiverat dig som du under det nya medlemsåret:

 • Får tillgång till ett aktivt golf-id och ”Min Golf” för hcp-intyg, ändring av kontaktuppgifter m.m.
 • Kan spela GolfStars öppna banor utan att erlägga greenfee. Detta gäller för de banor och speldagar som ingår i din medlemsform.

 

Kontaktuppgifter

 • (+46) 770 22 00 80

 • Telefontider kundsupport:
  ➜ Måndag- Fredag: 09:00-12:00
  ➜ Lördag – Söndag: Stängt

KONTAKTA OSS

Ställ din fråga här

Vi hjälper dig gärna med svar på dina frågor och funderingar.

Prova först att se om du kan hitta svar under våra Frågor & Svar eller skriv till vår chattrobot i högra hörnet.

Önskar du kontakt med våra anläggningar så hittar du kontaktuppgifter till anläggningarna här.

 

SÖK I VÅRT INFOARKIV

Frågor & Svar

Vilka regler för tidbokning?2024-03-07T14:55:51+01:00

Alla starttider på GolfStars banor (kl 05 – 21) är bokningsbara. Ingen bollränna finns.

Du kan ha upp till 1- 3 starttider bokade samtidigt, beroende på medlemsform.
Så snart du spelat, eller avbokat, en starttid kan du boka en ytterligare starttid. Detta har vi infört för att säkerställa tillgängligheten av starttider för dig som vill spela mycket.

Du som har bokat starttid när receptionen är stängd checkar in via Sweetspot-appen.
Du som ska betala greenfee betalar i Sweetspot i samband med att du genomför starttidsbokningen.

Om du inte har checkat in eller inte avbokat din starttid kommer du bli debiterad en No show-avgift. Avbokning ska ske minst 3 timmar i förväg.
Läs mer om No Show-avgiften under frågan ”No Show, hur fungerar det?”.

Vilka förmåner får jag som medlem i GolfStar?2024-02-16T09:43:05+01:00

✔️ I alla medlemskap (ej Play Greenfee & Play Knatte) får dina gäster 25% rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3st av dina gäster i bollen på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap.

✔️ Nyhetsbrev med värdefull medlemsinformation och erbjudanden.

✔️ Medlemserbjudanden.

✔️ Telefonsupport.

Vilka åtgärder kräver banorna inför vintersäsongen och varför?2022-02-09T13:09:51+01:00

Inför vintern minskar vi klippfrekvensen för att släppa upp gräset en bit. Detta gäller på hela banan.

Istället dressar och vältar vi greenerna för att bibehålla ett jämt bollrull. Vi ändrar även gödningen, vi minskar kvävet, tillför kolhydrater till plantorna, ökar gödning med järnprodukter som har en stärkande effekt på plantan samt ett visst skydd mot svampangrepp.

Vi utför även djupluftningar och stödsådd med krypven. Det sista vi gör är att spruta greenerna med skyddande svampmedel mot bl.a, snömögel.

Vilka är fördelarna med att bedriva golfbaneskötsel som stordrift?2022-02-09T13:04:01+01:00

När man som vi på GolfStar bedriver stordrift har vi möjlighet att dela på specialmaskiner såsom djupluftare, fairwayluftare, såmaskiner, vassklippbåtar, grävare m.m.
Alla anläggningar har en basutrustning för det dagliga arbetet, men vi delar på specialmaskinerna mellan anläggningarna.

Vi har även möjlighet att låna personal mellan våra olika banor och anläggningar vid större och mer resurskrävande arbeten, vilket är en stor fördel för effektiviteten i arbetet som ska göras.

Vilka andra banåtgärder kan ibland behövas under perioden oktober – mars och varför?2022-02-09T13:02:51+01:00

I vissa fall vid t.ex. väderomslag från snö till blidväder, plogas vissa greener.

Vid isbildning försöker vi mekaniskt att få bort isen. Isen kväver vitgröen efter ca 4-5 veckor medan ädelgräsen klarar sig betydligt längre utan syre.

Varför vattnar ni när jag ska spela?2022-02-09T13:57:53+01:00

För att vi ska hinna vattna hela banan innan ca kl 06.00 när vi påbörjar klippningen så måste vi starta bevattningsystemet redan tidigt på kvällen.
Vid torka tar det 12-14 timmar att vattna en hel bana med fullt program.

 

Varför vattnar ni inte när banorna är torra?2022-02-09T14:01:44+01:00

Om vi inte vattnar när banorna är torra beror det på vattenbrist. När det är torka så kan vi inte riskera att greenerna står utan vatten om torkan skulle bli långvarig, så därför måste vi vara återhållsamma med vattenresurserna.

Vattnet som används för bevattning vid i stort sett samtliga svenska golfbanor är de vattendrag som finns på golfanläggningens mark.
Om dessa reservoarer riskerar sina måste vi hushålla med vattnet och prioriterar då greenerna där gräset är skörast.

Varför klipper ni inte greenerna?2021-11-02T16:48:12+01:00

Vissa dagar vilar man greenerna, oftast 1 till 2 dagar i veckan.

Istället vältas greenerna dessa dagar.

Vid torka och vattenbrist släpper vi upp greengräset några mm för att bättre klara torkan.

Varför har jag fått en faktura?2024-02-16T13:27:45+01:00

Alla våra medlemskap tecknas på tillsvidarebas, d.v.s medlemskapet löper på tills dess att du säger upp det.
Medlemskapet är inte tvingande från år till år och det är bara att höra av dig till oss på kundtjanst@golfstar.se när du önskar avsluta ditt medlemskap så hjälper vi dig.

Varje höst/vinter skickar vi ut fakturorna för nästa års medlemskap. Fakturorna skickas ut till alla befintliga och aktiva medlemmar.

Om du inte vill fortsätta ditt medlemskap, vill ändra medlemsform eller ännu inte bestämt dig inför den nya golfsäsongen så kontaktar du oss på kundtjanst@golfstar.se.

Varför dränerar ni inte banorna?2021-11-02T16:46:56+01:00

Alla våra banor har någon typ av dränering – vissa mer och bättre än andra.

På vissa golfhål (exempelvis på Lindö Park/Äng) är vattennivån i dammarna i samma höjd som spelytorna och då är det nästan omöjligt att avvattna spelytorna.

Varför byter ni grässort/-art på en bana?2022-02-09T13:15:06+01:00

Man byter grässort framför allt på greenerna för att få bättre övervintringsmöjligheter, tolerans mot svampsjukdomar och för att klara torka bättre.

Krypven är i dessa avseenden en mycket lämplig gräsart för just greener, men kräver lite mer arbete än exempelvis den vanliga gräsarten vitgröe för att etablera och underhålla.

Varför är banans jordmån avgörande för dess skadebenägenhet?2022-02-09T10:26:55+01:00

⛳️ En blöt och kall jord kommer igång senare på våren medan en lätt och sandhaltig jord dränerar bättre och blir snabbare varm på våren. Därför utgör marker med mycket torv och lera utmaningar för banarbetarna.

Var hittar jag mer information för mig som aktieägare?2024-03-13T14:53:08+01:00

Kontinuerligt uppdaterad bolagsinformation speciellt för dig som är eller vill bli aktieägare i Caddies Europe AB (Fd GolfStar Nordic AB) hittar du under rubriken Nyheter överst på sidan.

Vid specifika bolagsfrågor kontakta Kristoffer på Investor Relations: kristoffer.trigell@golfstar.se

Vad krävs för att jag ska få aktieägarrabatt?2024-02-16T11:41:13+01:00

Du ska kontinuerligt och totalt äga minst 320 GolfStar-aktier, d.v.s du får lägga ihop dina eventuellt befintliga B-aktier med de B-pref-aktier du eventuellt tecknade vid nyemissionen 2017 – 2018.

Vid köp i någon av våra receptioner ska du legitimera dig så att personalen kan kontrollera att du uppfyller aktieägarkraven ovan.

Vid köp av årsavgifter kontakta alltid GolfStars kundtjänst.

 

Vad kostar greenfeen?2024-03-07T15:03:47+01:00

När det gäller greenfee har vi en dynamisk prissättning för våra starttider på samtliga av våra banor.
Priset avgörs av tidpunkten under säsongen, vilken tid på dagen, beläggningen vid bokningstillfället samt vilken bana du som gäst vill spela. Detta för att sprida ut vårt gästspel och öka tillgängligheten för våra medlemmar på GolfStars banor.

Greenfee betalas alltid i samband med att bokningen görs och betalas av bokaren. Ingen betalning i receptionen.

Om du som gäst spelar tillsammans med en medlem som i sitt medlemskap har rätt att bjuda med gäster till 25% rabatt så behöver starttiden bokas av medlemmen för att rabatten ska ges.

Erlagd greenfee återbetalas såklart om avbokning sker mer än 3 timmar före starttiden.

Vad kan jag som golfspelare göra för att bibehålla god banstandard?2022-03-10T16:18:07+01:00

Alla golfspelare har en viktig roll i att bibehålla bra kvalité på golfbanorna, oavsett på vilken bana man spelar på.
Enkla tips är:
✔️ Laga nedslagsmärken
✔️ Lägg tillbaka uppslagen torv
✔️ Kratta bunkern efter du har varit där. Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.
✔️ Släng skräp i papperskorgen
✔️ Släng avslagna peggar (framförallt avslagna plastpeggar då de förstör gräsklipparnas klipparblad)

Påminn och informera gärna varandra under spelets gång!

Vad ingår i GolfStars medlemsformer och hur ska jag välja?2024-02-15T10:42:25+01:00

Alla våra medlemskap hittar du här!

Där finner du våra olika medlemskapsformer:

✔️ Play All Large

✔️ Play All Medium

✔️ Play All Small

✔️ Play 9

✔️ Play Greenfee

Tveka inte att prata med oss i receptionerna eller med kundtjänst om du vill ha rådfrågning kring vilket medlemskap som passar dig bäst!

Följande 13 golfanläggningar med 19 banor ingår i GolfStars medlemskap:

✔️ Bodaholm

✔️ Brollsta 18- & 9 hål

✔️ Bromma

✔️ Gripsholm

✔️ Hässelby

✔️ International

✔️ Kungsängen Kings & Queens Course

✔️ Kyssinge 18- & 9-hål

✔️ Lindö Dal, Park & Äng

✔️ Lövsättra

✔️ Riksten

✔️ Viksberg

✔️ Waxholm 18- & 9-hål

Klicka på banorna ovan för att komma direkt till deras hemsida där mer information om anläggningen finns!

OBS! Inför varje ny säsong kan anläggningar tillkomma och utgå i GolfStars sortiment.

Vad har ni för policy om jag blir skadad eller sjuk och inte kan nyttja mitt medlemskap?2024-02-15T10:39:40+01:00

Policy hur inbetald årsavgift påverkas om du blir sjuk eller skadas

All sjukdom/skada ska styrkas med läkarintyg att medlemskap ej kan nyttjas innan ärende tas upp till bedömning.

För plötsliga utifrån kommande skador har vi en årsavgiftsförsäkring*. Medlemmen fyller i blankett, Klicka här för blankett skadeanmälan årsavgiftsförsäkring. Skicka in den ifylld tillsammans med läkarintyg, vi fyller i klubbens uppgifter och skickar alltsammans till Folksam.

Om det är en annan skada/sjukdom så gäller följande:

 • Medlem som innan 1:a april, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får nästkommande år sin årsavgift reducerad med helt inbetalt belopp – ingen återbetalning. En administrativ avgift tillkommer på 500 kr.
 • Medlem som innan 1:a juli, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får nästkommande år sin årsavgift reducerad med 50% av inbetalt belopp – ingen återbetalning.
  En administrativ avgift tillkommer på 500 kr.
 • Medlem som efter 1:a juli, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel – kompenseras ej.

Medlem som vill åberopa denna policy, skall senast 30 dagar efter skada eller sjukdom, begära skriftligen till Kundtjänst om detta, kundtjanst@golfstar.se. Begäran ska styrkas med läkarintyg.

*Årsavgiftsförsäkringen lämnar ersättning för den del av årsavgiften som medlemmen inte kan utnyttja på grund av plötslig olycksfallsskada.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Exempel på olycksfallsskador kan vara fall- eller klämskador.

Försäkringen ersätter inte de fall där det föreligger ett sjukdomsförlopp, förslitning, överbelastning eller överansträngning bakom spelavbrottet.
Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

Är du osäker på om din skada är ett olycksfall, kontakta GolfStars kundtjänst via kundtjanst@golfstar.se med en kopia på sjukintyget.

Skadeanmälan ska skickas eller mejlas in till GolfStars kundtjänst tillsammans med sjukintyg.

Vad händer med min aktieägarrabatt om jag säljer mina aktier?2021-11-02T16:42:40+01:00

Om du skulle sälja av dina GolfStar-aktier så att du efter avyttringen äger färre än 320 aktier så upphör din rätt till aktieägarrabatt.

Vad gäller för att få friskvårdsbidrag för min golf?2024-02-16T13:45:23+01:00

I syfte att förenkla för dig som har en arbetsgivare som godkänner golfspel som friskvård, delar vi i våra årsavgiftsfakturor och orderbekräftelser (när du betalat årsavgiften via vår webshop) upp årsavgiften i ”Spelavgift” och i ”Klubb- & Förbundssavgift”*.
Detta gör vi för att du ska kunna använda den som underlag i redovisningen till din arbetsgivare.

Du bör även komplettera underlaget till din arbetsgivare med ett kontoutdrag från din bank så att denne ser att du verkligen betalat spelavgiften för året.
Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer vilka regler som ska gälla för friskvårdsbidrag på företaget.

* I klubb- & förbundsavgiften (495 kr/år oavsett val av hemmaklubb) ingår inte bara avgiften till din hemmaklubb utan även de årliga avgifterna till GIT, SGF och GDF som alla svenska golfare (undantaget de som saknar Golf-ID och bara spelar Pay & Play) måste erlägga.
Klubb- & förbundsavgiften är  ej bidragsgrundande.

Vad betyder samtidiga bokningar?2022-03-30T10:27:39+02:00

Det är antalet bokningar du kan ha samtidigt. Läs om våra medlemskap HÄR för att se hur många samtidiga bokningar respektive medlemskap innehåller.
Så snart du har spelat eller avbokat en starttid, kan du boka ytterligare en starttid i enlighet med din medlemskapsform.

Vilken försäkring har jag via Svenska Golfförbundet?2024-02-16T13:47:56+01:00

Folksam idrottsförsäkring för Svenska Golfförbundet, olycksfalls- och ansvarsförsäkring
Om oturen skulle vara framme och din bil träffas av en golfboll inom vårt område gäller följande:

 • Bilägaren använder sin försäkring
 • Svenska Golfförbundet tar självrisken

Folksam Idrottsförsäkring för medlemmar i Svenska Golfförbundet omfattar en olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

 • Orsakat en skada på annans egendom, ex. slagit en boll genom en ruta på en bil.
 • Drabbats av ett olycksfall i samband med ditt golfande eller på väg till och från golfbanan.

Klicka här för blankett Folksam idrottsförsäkring för Svenska Golfförbundet, olycksfalls- och ansvarsförsäkring.
Skadeanmälan ska skickas eller mejlas in till GolfStars kundtjänst tillsammans med kvitton på självriskbetalning och andra kostnader.

Vad är Indoor?2024-03-07T13:51:48+01:00

Indoor är vår inomhusanläggning. Den är belägen längs infartsvägen in till GolfStar Lindö i Vallentuna.
Till höger vid korthålsbanan och strax innan du kommer fram till rangen, klubbhuset och golfbanorna ute på Lindö.

Här spelar du simulatorgolf med TrackMan och du kan välja att spela några av världens bästa golfbanor, bland annat årets Ryder Cup-bana, Marco Simone Golf & Country Club och delta i olika typer av tävlingar eller träna din swing.

Vilka är mina bokningsregler?2024-02-16T13:44:06+01:00

Nuvarande bokningsregler innebär att du ges möjlighet till en (1), två (2) eller tre (3) samtida bokningar beroende på vilket medlemskap du har hos oss.
Starttider kan bokas upp till 30 dagar i förväg.

Vad är bokningsägare?2024-03-07T13:49:18+01:00

Sweetspot har, likt många andra bokningssystem, att personen som gör bokningen även är ansvarig för bokningen. Det är framförallt viktigt när det kommer till betalningar.
Fördelar för er medlemmar är att det alltid finns en ansvarig person för alla bokningar, vilket kommer leda till mindre antal ”No Show” (spelare som inte dyker upp till sin tid), vilket i sin tur skapar en ökad tillgänglighet för dig som medlem.

Det innebär också att om en bokningsägare vill avboka sig själv, så kommer alla spelare i bokningen avbokas.
Någon av de andra spelarna får då göra en ny bokning med rätt spelare som vill spela. Den spelaren som gör den nya bokningen blir även den nya bokningsägaren och ansvarar för bokningen.

Underlag till friskvårdsbidrag?2024-04-22T12:48:59+02:00

Vid köp av medlemskap gjorda i vår webbshop. Orderbekräftelsen som du fick på mejl fungerar som underlag till att söka friskvårdsbidrag. Den innehåller alla uppgifter som behövs. En del arbetsgivare vill att man kompletterar med ett kontoutdrag från banken, så de ser att det är betalt.

Senior- eller juniormedlemskap, vad gäller?2024-02-16T13:50:03+01:00

Medlemsformerna och de olika ålderskategorierna baseras på det år du fyller under det år som medlemskap gällande.
Fyller du t ex. 22 år under 2024 så tillhör kategori Senior.

Policy vid spel på GolfStars anläggningar2024-05-03T23:02:42+02:00

Golfsverige har under de senaste åren sett en stor ökning av sk ”tjuvspel”, dvs en spelare som beträder golfbanan utan bokad starttid och betald greenfee. Till säsongen 2024 gör vi en stor satsning med personal som kommer att vara mer synliga ute på golfbanan som så kallade Marshalls.

En viktig arbetsuppgift våra Marshalls är att säkerställa att medlemmar har bokat en starttid vid spel och detsamma gäller även greenfeegäster som genom en bokad starttid då även har erlagt greenfee.

Greenfeegäst:

Spelare som ertappas utan att ha betalat greenfee ska erlägga greenfee på plats samt erlägga den straffavgift som skickas ut på faktura från företaget. Straffavgiften ligger på 500 kr, straffavgiften är densamma oavsett vilken bana, dag eller hur många hål spelaren har tjuvspelat.

Vi rapporterar alla händelser till spelarens hemmaklubb.

Medlem:

En spelare som är medlem i GolfStar och ertappas ute på banan utan att ha bokat in sig på en starttid kommer varnas första gången det sker och blir direkt inbokad på en starttid för sin runda. Om det visar sig att medlemmen inte har rätt att boka en starttid i sitt medlemskap (medlemmen har redan uppnått max antal aktiva bokningar) har medlemmen tre val:

1. Uppgradera sitt medlemskap (gäller ej Largemedlemmar, de går vidare till alt. 2)

2. Betala greenfee

3. Gå av banan med varning – upprepas detta kommer vi stänga av för spel i 2 veckor. Vid missbruk av tjuvspel går vi vidare med disciplinära åtgärder till juridiska nämnden hos golfförbundet.

På vad får jag 10% aktieägarrabatt?2024-05-15T16:46:18+02:00

Du som äger totalt minst 320 aktier i GolfStar (oavsett aktieslag) får 10% aktieägarrabatt (på listpriset*) på följande tjänster:
Årsavgifter**, greenfees, rangeprodukter (för produkter i GolfMore, kontakta kundsupporten), tider på GolfStar Indoor, golfbilshyror på alla GolfStars 13 svenska anläggningar.

Aktieägarrabatten gäller inte på: sommargreenfees, golftillbehör, golfbilskort, mm.

Rabatten på årsavgifter gäller även på din familjs årsavgifter, detta förutsatt att de är skrivna på samma adress som aktieägaren samt att du köper och betalar dessa vid ett och samma tillfälle.

* Tjänster som säljs till ordinarie pris och inte utgör en del av någon kampanj.

** Du får som aktieägare 10% rabatt på listpriset på alla GolfStars medlemsformer (GolfStar Play All Large, Medium, Small, 9 & Greenfee) under förutsättning att du betalar hela årsavgiften på en gång (alltså ej delbetalning).

No Show, hur fungerar det?2024-01-12T12:50:07+01:00

På alla GolfStar-anläggningar gäller att du avbokar din starttid minst 3 timmar i förväg för att undvika No show-avgift.
Du bokar och avbokar alltid din starttid via Sweetspot-appen.

Har du varken checkat in eller avbokat starttiden så kommer bokaren debiteras en No Show-avgift om 500kr per person.

OBS! Bokaren av starttiden/er är den som ansvarar för att de övriga bokade starttiderna med samma bokningsnummer checkas in eller avbokas. Bokaren faktureras 500kr per icke-utnyttjad starttid.

No Show-regeln gäller oavsett om du eller dina medspelare är GolfStar-medlemmar eller gäster.

Syftet med policyn är att minimera problemet med att spelare bokar starttider som sedan inte bokas av.
På så sätt kan många fler medlemmar och gäster få tag på en starttid som de verkligen avser att utnyttja.

När sker den årliga HCP-revisionen?2024-02-16T13:38:12+01:00

Den 1 januari 2024 revideras handicapreglerna för första gången sedan världshandicapsystemet infördes år 2020. Ändringarna är inte så många och omfattande. I princip allt du lärt dig om världshandicapen gäller fortfarande. Som vanligt hanteras allt av systemet, som räknar ut allting åt dig. Du kan alltså fortsätta göra som tidigare – spela enligt golfreglerna, gör ditt bästa och registrera ronden i Min Golf. Din exakta handicap är sedan genomsnittet av de upp till åtta bästa av dina upp till 20 senast registrerade ronder.

Hcp-ansvariga för respektive klubb finner du nedan:

 • För hcp-frågor för er som har GolfStar Golf Club (Kungsängen, Kyssinge, Brollsta & International) som hemmaklubb, kontaktar ni Anders Bergh.
  – Mail: fambergh@comhem.se
 • För hcp-frågor för er som har Huvudstadens GK som hemmaklubb, kontaktar ni Börje Carlsson.
  – Mail: bc.st@comhem.se
 • För hcp-frågor för er som har Björklidens GK som hemmaklubb, kontaktar ni Jarl Klang.
  – Mail: info@bjorklidensgolf.se
 • För hcp-frågor för er som har Gripsholms GK som hemmaklubb, kontaktar ni Christina Pernvi.
  – Mail: christina.pernvi@gmail.com
 • För hcp-frågor för er som har Viksbergs GK som hemmaklubb, kontaktar ni styrelsen i Viksbergs GK.
  – Mail: styrelsen@viksbergsgolf.se
 • För hcp-frågor för er som har Hässelbys GK som hemmaklubb, kontaktar ni GolfStars kundtjänst.
  – Mail: kundtjanst@golfstar.se
 • För hcp-frågor för er som har Waxholm som hemmaklubb, kontaktar ni Lennart Brokvist.
  – Mail: brokan-54@hotmail.com

 

 

När hålpipar och vertikalskär ni och varför?2022-02-09T13:33:47+01:00

Luftning med hålpipningsmaskin görs för att undvika kompakteringsskador och i vissa fall byte av material i såbädden.

Hålpipning görs för att byta ut material i greenen med hjälp av en hålpipningsmaskin som drar upp gräset i små korvar.
Man hålpipar inte bara för att göra hål för luft och vatten, utan även för att ta upp gammalt material och ersätta det med sand (dressning) som gör greenerna tätare och mer mottagliga.
Hålpipning är en procedur som måste göras ett par gånger om året för att greenerna ska hålla den höga standarden som vi vill att våra greener ska ha under hela säsongen.

All form av luftning främjar infiltration och är bättre miljö för mikrolivet.

När gödslar ni och varför?2022-02-09T13:49:25+01:00

Vi gödslar för att stärka gräsplantan så den ska hålla sig frisk under säsongen. Gödslingen sker efter behov men även efter ett schema när det är biologisk aktivitet i marken så att plantan kan tillgodogöra sig näringen.

När dressar ni greenerna och varför?2022-02-09T13:54:55+01:00

Greenerna dressas ungefär varannan vecka i olika stora doser. Dels dressar vi för att ge en jämn spelyta men det viktigaste är att tillföra mineraler för att få en bra biologisk aktivitet och undvika filtbildning.

Medlemskapets giltighetstid?2022-02-10T14:07:56+01:00

Alla våra medlemskap gäller kalenderårsvis, d.v.s fr.o.m 1 januari till 31 december.
Detta gäller även om du väljer att börja delbetala din årsavgift eller blir medlem någon månad in på det nya året.

Alla våra medlemskap tecknas på tillsvidarebas, d.v.s medlemskapet löper på tills dess att du säger upp det.
Medlemskapet är inte tvingande från år till år och det är bara att höra av dig till oss när du önskar avsluta ditt medlemskap så hjälper vi dig.

Varje höst/vinter skickar vi ut fakturorna för nästa års avgifter.Fakturorna skickas ut till alla befintliga och aktiva medlemmar.
Om du inte vill fortsätta ditt medlemskap, vill ändra medlemsform eller ännu inte bestämt dig inför den nya golfsäsongen så kontaktar du oss.

Kan jag få ett digital och/eller fysiskt scorekort?2024-01-12T12:59:22+01:00

Via Sweetspot kan du få ett digitalt scorekort till ”OnTag”-appen. Även andra scorekortsappar fungerar likt tidigare.
Självklart går det bra att få ett fysiskt scorekort i våra receptioner under receptionernas bemannade öppettider.
När receptionen är obemannad hänvisar vi till digitala scorekort.

Jag har köpt medlemskap, när blir mitt medlemskap aktivt?2024-03-07T14:36:41+01:00

Ditt medlemskap aktiveras normal direkt i Min Golf. Därefter tar det ca ett dygn innan du ser ditt medlemskap och kan boka starttider i bokningssystemet Sweetspot.

Jag har en Indoor pott, var ser jag den?2024-03-07T13:54:39+01:00

Indoor potten ligger som en voucher på ditt Sweetspot konto.
När du bokat en starttid på Indoor kan du använda vouchern som betalmedel.

Jag har ångrat mitt medlemskap?2024-03-07T14:45:03+01:00

Du har enligt distansköpslagen rätt att häva ditt köp upp till 14 dagar efter att du gjort din beställning av medlemskap via vår webshop/hemsida. Detta förutsatt att du inte nyttjat ditt medlemskap
Du kontaktar då vår kundtjänst via epost så hjälper vi dig.  

Introduktionskort2024-05-29T11:47:59+02:00

För spel med introduktionskort (SGF, GDF, NGU) krävs att anmälan görs till GolfStars kundsupport på 0770-220080 eller mail till info@golfstar.se minst en vardag före spel.
Om inte kundsupporten har fått information eller godkänt spel med introduktionskort betalar spelaren full greenfee (eventuell Gäst till medlem-rabatt).

Vid spel med GAF-, PGA- och SGA-kort gäller halv ordinarie greenfee och spelet ska anmälas till kundsupport senast 1 arbetsdag innan speldag, info@golfstar.se.

lntroduktionskorten samt GAF-, SGA- och PGA-kort gäller ej som betalning i samband med företagsgolf.

Hur väljer jag hemmaklubb?2024-04-22T13:36:34+02:00

Du kan vara medlem i flera golfklubbar. Du väljer vilken klubb som ska vara hemmaklubb och övriga blir medlemsklubb.

Om du har för avsikt att vara med på en golfklubbs aktiviteter, klubbtävlingar och seriespel, så ska du välja den klubben som hemmaklubb.

Hur reviderar jag mitt HCP?2024-02-16T13:34:47+01:00

Under golfsäsongen rekommenderar vi att du registrerar dina sällskapsrundor allteftersom du spelar. På så sätt kommer du ha ett rättvisande handicap.

Skulle du trots allt känna att du ligger fel av olika orsaker, så kan du vända dig till klubbens hcp-ansvarig.
Innan du kontaktar denne bör du ha spelat minst fyra rundor samt sparat och registrerat dessa så en historik finns.

Även andra orsaker kan ligga till grund för en enskild handicaprevision såsom långvarig sjukdom, skada eller längre uppehåll.

Ett krav för att bli granskad är att du har ett aktivt medlemskap i någon av GolfStars associerade golfklubbar.

Klubbens hcp-ansvariga finner du i frågan ”När sker den årliga HCP revisionen?” här nedan.
När du mailar så ska du i mailet uppge:

 • Golf-ID
 • Namn
 • Klubbtillhörighet
 • Aktuella kontaktuppgifter
 • En kort beskrivning av ärendet.
Hur registrerar jag min runda?2024-03-07T15:50:12+01:00

Om du inte registrerar din avslutande runda via ditt digitala scorekort i OnTag-appen, så går du in och registrerar din HCP-grundande runda manuellt via MinGolf likt tidigare.
Rundan kommer inte upp som en spelad rond i MinGolf utan du får lägga till den manuellt.

Hur många personer kan man vara på en simulator?2024-03-07T13:47:48+01:00

Man kan var upp till 4 personer/simulator.
Ett riktmärke är att det tar ca 45 min för 2 personer att spela 9 hål.

Hur lägger jag till golfvänner i Sweetspot?2022-03-30T10:04:52+02:00

I Sweetspot kan du koppla alla kontakter du har i din telefonbok i telefon som golfvänner. Det förutsätter dock att dina medspelare har ett Sweetspot-konto. Om de inte har det, kan du skicka en begäran om att de ska skapa ett konto så ni kan bli golfvänner.

Golfvänner i Sweetspot är inte detsamma som golfvänner i ”Min Golf” och går därmed inte att föra över.

Hur köper man bollar på rangen?2024-03-07T15:40:06+01:00

På våra ranger använder vi betalsystemet GolfMore.
Det går bra att köpa bollar med betalkort eller så laddar du ner appen GolfMore och köper digitalt rangekort.
Med appen GolfMore kan du köpa digitala rangekort till mycket förmånliga priser och de kan användas på alla Golfstars anläggningar.

Klicka här och läs mer här hur du laddar ner och loggar in på GolfMore

Hur köper jag aktier i Caddies Europe AB (Fd GolfStar Nordic AB)?2024-03-13T14:55:09+01:00

Just nu handlas aktien inte på någon marknadsplats.

För mer information kontakta Kristoffer på Investor Relations: kristoffer.trigell@golfstar.se

Hur köper jag en Indoor pott?2024-03-07T15:22:46+01:00

Våra ”Indoor potter” gäller alla dagar och alla tider i veckan.

– GolfStar medlemmar erhåller alltid 25% rabatt på våra timpriser även om man köpt någon av våra ”Indoor potter”.

– Cloud Golf Club medlemmar erhåller alltid 15% rabatt på våra timpriser även om man köpt någon av våra ”Indoor potter”.

Nivå 1

Ladda din pott med 1 000:- och du får 1 100:- att spela för.

Nivå 2

Ladda din pott med 2 500:- och du får 3 000:- att spela för.

Nivå 3

Ladda din pott med 4 000:- och du får 5 200:- att spela för.

Hur kan två geografiskt närbelägna banor och hål vara så olika skadebenägna?2022-02-09T13:05:07+01:00

Mikroklimaten kan variera stort mellan bana och bana. Även på en och samma bana kan skadeläget variera beroende på skugga/sol, vind, köldhål, högt/lågt läge m.m.

Hur kan jag se saldo på mitt digitala rangekort i GolfMore? 2024-03-07T15:42:40+01:00

Du loggar in på GolfMore med ditt golf-ID (alternativt med mailadress och lösenord).
Under mina klubbar ser du ditt saldo.

Du behöver ha geolokalisering aktiverad (funktionen ”plats”) på telefonen för att se saldo mm.

Hur kan jag se hur många aktier jag äger i Caddies Europe AB (Fd GolfStar Nordic AB)?2024-03-13T15:00:25+01:00

Gå till Nordiska värdepappersregistret med länken nedan
https://www.nvr.se/

Klicka på logga in och välj sedan aktiedepå. Logga in på nya NVR med personnummer och bankID.
Navigera till ägardepå och här kan du se ditt aktieinnehav.

Jag skulle vilja delbetala min årsavgift?2024-03-07T14:07:00+01:00

Önskar du lägga upp din årsavgift för delbetalning, går du först in på GolfStars hemsida och tecknar dig för det medlemskapet som du vill ha och sedan väljer du ”Delbetalning” i Sveas checkout.
Om du väljer att delbetala ditt medlemskap via Svea Ekonomi så tillkommer en faktureringskostnad på 29kr i månaden.

Vill du ha delbetalningen på autogiro, går du in på Svea Ekonomis hemsida och ansöker om autogiro.

Om du har frågor kring detta, kontakta Svea Ekonomis kundtjänst, så hjälper de dig.

Hur bokar jag starttid på Indoor?2024-03-07T13:40:41+01:00

Tider bokas via appen Sweetspot.

Hur bokar jag starttid på GolfStars banor?2024-03-07T15:43:44+01:00

Alla starttider på GolfStars banor bokas via Sweetspot-appen (se nedladdningslänk nedan), www.golfstar.se eller via anläggningssidorna.
Du som bokar är ansvarig för att bokningsreglerna efterföljs. Syftet är att kunna härleda alla bokningar till en bokningsägare. Du kan självklart boka in dina golfvänner.
Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast 3 timmar före start. Starttider kan bokas upptill 30 dagar i förväg.

Ladda ner Sweetspot-appen här:

☛ Sweetspot i App Store

☛ Sweetspot i Google Play

Hur ankomstregistrerar jag mig?2024-02-16T10:00:17+01:00

Ankomstregistrering sker antingen direkt i Sweetspot-appen eller på plats i receptionen på anläggningen. Personlig ankomstregistrering gäller, d.v.s. en person kan inte ankomstregistrera en hel boll själv, utan var och en av spelarna måste göra det personligen.
Du kan ankomstregistrera dig i appen när du är inom 500 meter från klubbhuset. Dock tidigast 30 minuter innan din starttid.

Ankomstregistrering ska ske senast 15 minuter i förväg. Alla starttider som inte är ankomstregistrerade debiteras med en ”No show-avgift” på 500 kr/medlem på våra 18-hålsbanor och 300:-/medlem på våra 9-hålsbanor.
Greenfeegäster debiteras med gällande greenfeeavgift.

Har du tekniska problem i Sweetspot-appen?2022-03-30T12:02:18+02:00

Om tekniska problem uppstår i appen, t.ex. att kortbetalningen inte fungerar, då ska du göra följande:

1. Skaka på telefonen – så kommer en ny vy upp där det står “Rapportera ett fel”
2. Beskriv i text vad problemet är
3. Tryck på knappen för att skicka in

Då går din felanmälan direkt till Sweetspots tekniska support, som kommer sköta kontakten direkt med dig för att lösa problemet.

Ytterligare svar på vanliga frågor finns på Sweetspots support sidor. Klicka här

Får mina gäster någon rabatt på greenfeen?2022-04-21T08:12:22+02:00

Som medlem i GolfStar får dina gäster 25% rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3st av dina gäster i bollen. Detta gäller på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap. Detta gäller dock ej dig som har ett Play Greenfee medlemskap.

Har du fått en faktura eller påminnelse från Svea Ekonomi eller Billogram?2024-02-16T13:29:39+01:00

Vi tar hjälp av Billogram med årsfaktureringen och utskicken av dessa.
Fakturan är inte tvingande och det tillkommer inga påminnelseavgifter eller dylikt vid utebliven eller sen betalning.
Obetald faktura riskerar inte att hamna hos Inkasso och normalt skickas två påminnelser ut.
Dock är vi tacksamma för att du hör av dig till GolfStars kundtjänst kundtjanst@golfstar.se om du inte tänker fortsätta ditt medlemskap, så vi kan avregistrera dig och kreditera din faktura.

Görs en order via GolfStars hemsida hanteras betalningen av Svea Ekonomi och då accepterar man även deras avtalsvillkor gällande påminnelser/påminnelseavgifter samt inkasso.

OBS❗️
Det är först när du betalat din årsavgift och vi har hunnit registrera och återaktiverat dig som du under det nya medlemsåret:

 • Får tillgång till ett aktivt golf-id och ”Min Golf” för hcp-intyg, ändring av kontaktuppgifter m.m.
 • Kan spela GolfStars öppna banor utan att erlägga greenfee. Detta gäller för de banor och speldagar som ingår i din medlemsform.

 

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst

 • (+46) 770 22 00 80

 • Telefonen till GolfStars kundtjänst är stängd på måndagar mellan 6 nov-31 mars.

  Öppettider för telefonsamtal:
  ➜ Tisdag- Fredag: 09:00-12:00
  ➜ Lördag – Söndag: Stängt

Till toppen