Om du skulle sälja av dina GolfStar-aktier så att du efter avyttringen äger färre än 320 aktier så upphör din rätt till aktieägarrabatt.