Gå till Nordiska värdepappersregistret med länken nedan
https://www.nvr.se/

Klicka på logga in och välj sedan aktiedepå. Logga in på nya NVR med personnummer och bankID.
Navigera till ägardepå och här kan du se ditt aktieinnehav.