Om du registrerar dig på Pepins kommer du att kunna se ditt aktieinnehav.

Klicka här för anmälan.