FÖLJ OSS PÅ:

Nyheter för aktieägare

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 15:00 på GolfStars nya huvudkontor, Lindövägen 100 i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kundtjanst@golfstar.se  senast onsdagen den 22 juni 2022. Fullmaktsformulär tillhandahålls nedan under rubriken blanketter.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på hemsidan samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman. Det fullständiga kallelsen till årsstämman samt förslaget om riktad kvittningsemission med underlag tillhandahålls nedan under […]

av |2022-06-08T11:09:39+02:0031 maj, 2022|Aktieägare|

GolfStar tecknar samarbetsavtal med Indoor Golf Group

Samarbetet mellan GolfStar och Indoor Golf Group öppnar nya golfspelsmöjligheter för golfarna i Stockholm att spela golf året runt. I fortsättningen kommer de som är medlemmar i GolfStar kunna spela på alla GolfStars 19 golfbanor i Stor-Stockholm och på alla Indoor Golf Groups 19 inomhuscenters runt hela Sverige.

Syftet med året-runt-golf är att göra golfen mer lättillgänglig och driva på utvecklingen samt göra den ännu roligare för alla kategorier av golfare. Affärsmässigt är det långsiktiga målet att verksamheterna säsongsmässigt ska komplettera varandra gällande både intäkter, kundservice och leverans.

– I GolfStars affärsstrategi ligger sedan länge att vi ska erbjuda våra medlemmar året-runt-golf. […]

av |2023-03-13T15:53:51+01:007 mars, 2022|Aktieägare|

Inom kort lanserar vi ålderskategorier i vårt Play 9 paket

I konstruktiv dialog med våra associerade golfklubbar, så kommer vi inom kort att lansera två nya ålderskategorier i vårt Play 9 paket. Något som vi tidigare inte erbjudit utan priset har varit detsamma oavsett ålder.  

De nya ålderskategorierna riktar sig till dig som är upptill 18 år och till dig som är 70-plusare.

De nya priserna är följande och gäller från årsskiftet:
Upptill 18 år (födda 2004 eller senare) är priset 1.845:- och för dig som 70 + (1952 eller tidigare) är priset 3.195:-.
I priserna ingår klubb- och förbundsavgift.

Vidare kommer vi också att lansera ett ”KNATTE” medlemskap för de som är upptill […]

av |2023-03-13T15:54:43+01:0022 december, 2021|Aktieägare|

Säsongsåterblick på golfåret 2021!

Ännu en golfsäsong är över och även denna har tyvärr gått i pandemins fotspår. I slutet på februarimånad öppnade vi rangen på GolfStar Bromma och en månad senare var det äntligen säsongspremiär. Då Bromma, Hässelby, Kyssinges 9-hålsbana och Kungsängen Queens Course öppnade för spel. På Skärtorsdagen den 1 april öppnade vi ännu fler banor och i mitten av april var samtliga av våra 19 banor öppna för säsongen.

Även säsongen 2021 blev lång och så sent som den 20:e november tvingades vi stänga de sista banorna p.g.a kylan. Förutom Brollsta och Waxholms 9-hålsbanor som även denna vinter kommer att hållas öppna […]

av |2023-03-13T15:57:29+01:0013 december, 2021|Aktieägare|

GolfStar och GoGolf utvecklar golfen tillsammans!

Nordens största golfbaneföretag GolfStar och Finlands största golfaktör GoGolf har slutit ett omfattande samarbetsavtal där både effektivisering av affärsverksamheterna och kunderbjudandet är i fokus.

 Samarbetet mellan GolfStar och GoGolf öppnar nya spelmöjligheter för de nordiska golfarna att spela golf på båda sidor om Östersjön. I fortsättningen kommer vissa medlemskategorier exempelvis kunna spela under en weekendresa på totalt nitton (19) banor i Stockholms omgivning och på nio (9) banor i Helsingforsregionen dvs. GoGolfs och GolfStars kunder har möjlighet att spela fritt på 28 golfbanor.

– Vi har stor respekt för vad GoGolf åstadkommit på relativt kort tid för golfarna i Finland. Och […]

av |2022-04-08T21:16:34+02:0024 november, 2021|Aktieägare|

Snart kommer fakturan på årsavgiften för 2022!

Under nästa vecka börjar vi skicka ut fakturorna på årsavgiften 2022 till våra medlemmar. Fakturan kommer även i år att skickas ut via e-post tillsammans med Billogram, håll därför uppsikt efter fakturan i din mejlkorg den närmaste veckan.

Från och med 1 januari höjer vi priset med 500 kronor på våra fullvärdiga seniormedlemskap för spel på alla GolfStar banor – Play ALL Small, Medium och Large. Se till att betala din faktura innan årsskiftet, så undviker du prishöjningen på 500 kronor.

Vill du redan nu teckna 2022 års medlemskap, byta medlemsform eller hemmaklubb klickar du på länken nedan.

Teckna ditt medlemskap här

För […]

av |2022-04-08T21:16:34+02:0018 november, 2021|Aktieägare|

Periodens nyckeltal och resultat för Golfrörelsen är ännu bättre än 2020

Bästa aktieägare i GolfStar Nordic AB,

Inför den tredje handelsperioden av GolfStar-aktierna (B-stam resp. B-pref) på Pepins Market 2021 ger GolfStar följande rapport vilket täcker perioden fram till den 31 juli 2021.

Vi är nu framme i september och golfsäsongen i Sverige är inne på slutklämmen på ett i många stycken fantastiskt golfår och speciellt för GolfStars huvudprodukt Golfspels-abonnemang (medlemskap).

Ökningen av medlemskap per 31 juli 2021 jämfört med sista juli 2020 är:

  • Att medlemsintäkterna hittills ökat med över 15 Mkr
  • Att vi hittills uppnått 100 % av 2021 års hela intäktsbudget för medlemskap
  • Att antalet medlemmar ökat med 17 %

Kommentar: Under augusti […]

av |2022-04-08T21:16:34+02:0014 oktober, 2021|Aktieägare|

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021.

På grund av de fortsatta restriktionerna är det inte vare sig möjligt eller lämpligt att genomföra en ”fysisk” bolagsstämma ens i mycket nedskalad form. Styrelsen har därför beslutat utnyttja de tillfälliga undantagsregler som gäller för att genomföra årsstämman genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Aktieägare är välkomna att skicka in eventuella frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till kundtjanst@golfstar.se senast den 19 juni 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och eller styrelse på bolagets hemsida senast […]

av |2022-04-08T21:18:47+02:001 juni, 2021|Aktieägare|

Intäkterna från GolfStars kärnprodukter ökar jämfört med rekordåret 2020.

Bästa aktieägare i GolfStar Nordic AB,

Inför den andra handelsperioden av GolfStar-aktierna (B-stam resp. B-pref) på Pepins Market 2021 ger GolfStar följande rapport vilket täcker perioden fram till den 1 Maj 2021.

Vi har nu passerat våren 2021 vilket är en väsentlig värdemätare för vilken attraktionskraft GolfStars kärnprodukter och golfanläggningar har på marknaden.

Det visar sig att ökningen fortsätter jämfört med rekordåret 2020 (per sista April 2021):

  • Försäljningen av vår huvudprodukt Golfspelsabonnemang (medlemskap) har hittills ökat med ca. 10 Mkr jämfört med samma tidpunkt förra året.
  • Att vi redan nu uppnått ca. 87 % av 2021 års total budget för medlems-försäljningen.
  • Greenfee-intäkterna ligger […]
av |2022-04-08T21:18:47+02:0031 maj, 2021|Aktieägare|

Medlemsförsäljningen ökar och alla ägda markområden är sålda

Inför den första handelsperioden av bägge GolfStar-aktierna (B resp. B-pref) på Pepins Market 2021 ger GolfStar följande rapport vilket täcker perioden fram till den 1 Mars 2021.

Det är tidigt på året 2021 när det gäller Golfrörelsen, men vi kan redan nu rapportera vissa nyckeltal som är bättre än rekordåret 2020:

– Försäljningen av vår huvudprodukt Golfspelsabonnemang (medlemskap) har hittills ökat med ca. 4 Mkr jämfört med samma tidpunkt förra året, trots de vintriga månaderna Januari och Februari.
– Att medlems-försäljningen ligger ca. 1 Mkr bättre än försäljningsbudgeten.
– Att vi redan nu uppnått ca. 50 % av 2021 års total budget för medlems-försäljningen.
– […]

av |2022-04-08T21:18:47+02:008 mars, 2021|Aktieägare|

Till toppen