av Published On: 16 maj, 2024

Aktieägarna i Caddies Europe AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 kl. 14:00 på GolfStar Lindö, Lindövägen 100 i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kristoffer@caddies.eu  senast fredagen den 7 juni 2024. Fullmakts formulär tillhandahålls här.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på caddies.eu/investors/ samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman. Den fullständiga kallelsen till årsstämman tillhandahålls här.

Nyhetsarkiv