av Published On: 28 mars, 2022

Till att börja med vill vi på GolfStar tacka för alla synpunkter vi fått gällande vårt byte av bokningssystem. Vi följer löpande de synpunkter vi fått in via våra sociala medier, via e-post och via telefonsamtal. Dessa synpunkter är oerhört viktiga för oss och vi bemöter dessa löpande för att reda ut eventuella frågor och svara på kritik, på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Vi hoppas att nedanstående text bidrar till just detta utifrån de frågeställningar vi fått in hitintills.

Nedan ska vi försöka förklara varför vi har bytt bokningssystem och vad huvudsyfte med bytet varit.

Huvudsyftet med vårt byte är helt enkelt att förbättra tillgängligheten och optimera golfspelsmöjligheterna för våra medlemmar. Genom att byta från GIT till Sweetspot gör det möjligt för oss att kunna leverera det innehåll man som medlem köpt och har rätt till via våra olika medlemskapstyper.

Vår verksamhet skiljer sig avsevärt jämfört med en annan golfklubb som endast erbjuder spel på
1 anläggning, där det finns 18, 36 eller i något enskilt fall 54-hål, tillskillnad från oss som driver 13 golfanläggningar och erbjuder spel på 19 olika banor. Ingen annan golfaktör än GolfStar erbjuder detta i Sverige i dagsläget.

Det går helt enkelt inte att sätta upp de bokningsregler som vi behöver i GIT. GIT systemet är inte byggt för en ”multi course operator” som GolfStar är, utan utgår från en traditionell golfklubb som driver och är verksam på en anläggning. Vi har under de senaste åren haft en löpande dialog med Svenska Golfförbundet för att försöka anpassa GIT utifrån vårt behov. Enligt SGF är inte detta möjligt eftersom de måste förhålla sig till hela Golfsverige och inte kan anpassa GIT systemet specifikt för enskilda aktörers räkning, likt oss, då vi har ett helt annat behov när det gäller systemkrav än vad andra klubbar har på sina bokningssystem. Efter att ha noga jämfört olika bokningssystem, dess för- och nackdelar, har vårt val landat på Sweetspot.

Vi är medvetna om att ett byte av bokningssystem kan upplevas som krångligt såsom det ofta gör när det kommer till förändringar. Vår ambition är naturligtvis inte att krångla till det för våra medlemmar istället gör vi detta för att måna om våra medlemmars rättigheter och skapa rättvisa förutsättningar. Genom att byta till Sweetspot kan vi erbjuda mer rättvisa bokningsregler anpassade utifrån det medlemskap man valt hos oss. Varken mer eller mindre.

Oavsett om man väljer ett Small, Medium eller Largemedlemskap har man möjlighet att spela alla dagar, alla tider på samtliga av våra 19 banor samt kan förboka sina starttider upp till 30 dagar innan spel. Det som skiljer sig åt är hur många bokade starttider man kan ha samtidigt, dvs. 1, 2 eller 3 stycken. Helt utifrån sin egen spelprofil och vad man är beredd att betala för sitt golfspel.

Vi tycker att bokningsreglerna är rättvisa och är stolta att kunna erbjuda olika medlemskap utifrån en golfares olika behov men samtidigt kunna erbjuda spel på alla våra 19 banor.

Vidare gör vi inte detta för att gynna greenfeegäster som en del tror är anledningen till bytet. Denna säsong stramar vi möjligheten till greenfeespel genom att jobba med en dynamisk prissättning och att allt greenfeespel ska förbetalas direkt i samband med att bokningen görs. Syftet med detta är helt enkelt att öka tillgängligheten för våra medlemmar och ingenting annat.

Och som vi tidigare kommunicerat, är vi övertygade om att tillgänglighet kommer att öka jämfört med förra säsongen. Detta tack vare att vi nu i Sweetspot kan styra antal bokade starttider samtidigt i alla våra medlemskap. Det har vi inte kunnat göra tidigare på ett korrekt sätt.

Förutom frågor gällande bytet av bokningssystem, får vi också in andra frågor, såsom när det kommer in fler banor i vårt utbud.  Vår ambition är att detta ska ske och vi jobbar löpande på med att få in fler banor i GolfStar familjen, både i Stockholmsområdet och utomlands. Men det är långa processer och inget som vi kan styra över helt och hållet själva. Speciellt inte efter två riktigt bra år, då golfspelet i hela Golfsverige men framför allt i Stockholms området ökat markant, som en effekt av pandemin och dess restriktioner som gällt under dessa år.

Som sagt hoppas vi att du som medlem uppskattar vår transparens och våra svar varför vi valt att byta bokningssystem och att detta bidrar till en ökad förståelse för vårt val.

Nu ser vi fram emot att våren ska visa sig på riktigt. Inte bara att solen skiner från en klarblå himmel på dagarna utan att också nätterna blir mildare, så att tjälen som håller våra banor i ett järngrepp släpper och gör att vi snart kan öppna våra banor för säsongen.

Varmt välkomna till en ny golfsäsong tillsammans med oss på GolfStar!

 

Nyhetsarkiv