av Published On: 31 maj, 2021

Bästa aktieägare i GolfStar Nordic AB,

Inför den andra handelsperioden av GolfStar-aktierna (B-stam resp. B-pref) på Pepins Market 2021 ger GolfStar följande rapport vilket täcker perioden fram till den 1 Maj 2021.

Vi har nu passerat våren 2021 vilket är en väsentlig värdemätare för vilken attraktionskraft GolfStars kärnprodukter och golfanläggningar har på marknaden.

Det visar sig att ökningen fortsätter jämfört med rekordåret 2020 (per sista April 2021):

  • Försäljningen av vår huvudprodukt Golfspelsabonnemang (medlemskap) har hittills ökat med ca. 10 Mkr jämfört med samma tidpunkt förra året.
  • Att vi redan nu uppnått ca. 87 % av 2021 års total budget för medlems-försäljningen.
  • Greenfee-intäkterna ligger på samma nivå som förra året trots senare öppning av golfbanorna.
  • Drivingrange har hittills ökat med över 40 % jämfört med samma tidpunkt förra året

I dagarna kommer GolfStar Nordic AB Årsbokslut för 2020. Det kommer visa att vi gjort ett ganska bra jobb med koncernen 2020. Nedan är några nyckeltal.

  • Ökad omsättning i golfverksamheten med 40% till 142 Mkr mkr.
  • Omsättningen inkl. fastighetssidan steg till totalt 175 Mkr Mkr
  • Bruttoresultatet steg med 15 Mkr till 44 Mkr.
  • Nettoresultatet blir positivt trots oväntade nedskrivningar* pga årets fastighetsaffärer – Se förklaring nedan*
  • Det egna kapitalet är över 200 Mkr

* Upplysningsvis kommer försäljningarna 2021 avseende Gripsholm backar samt Bodaholms Bostadsprojekt ge ett positivt resultat i respektive juridisk person, dock kräver affärerna att en redovisningsmässig nedskrivning av koncernmässiga värden sker under 2020. Denna kostnad på ca 14 Mkr påverkar inte kassaflödet.

GolfStar är nu inne i en ny mognads- och affärsutvecklingsfas och vi vill passa på att kort beskriva vår affärsmodell och den marknad som vi verkar inom. Den Svenska golfrörelsen är en av de största i Europa och den nionde största i världen. Med hänsyn till Sveriges (mindre) storlek är det världens främsta golfmarknad. Med 500 golfanläggningar (banor) med mer än 500 000 registrerade golfare är den svenska golfindustrin värd mer än 10 miljarder SEK årligen exklusive fastighetsutveckling.

På denna fragmenterade och ineffektiva Svenska golfmarknad är GolfStar Nordens största golfbaneoperatör och nu gör vi oss beredda för att kunna leda en stor strukturell marknadsförändring och -konsolidering, liknande den som ägde rum i den skandinaviska skidindustrin. Det (publika) företaget Skistar har under de senaste decennierna drivit en branschkonsolidering och är nu den främsta alpina skidortsägaren, operatören och fastighetsutvecklaren i Skandinavien med omsättning i miljardklassen.

Det är inte bara namnen som liknar varandra utan Skistars och GolfStars affärsmodeller liknar också varandra. Skistar är ett bra exempel och en inspirationskälla för GolfStar för vad som kan uppnås genom fokuserad konsolidering, affärsutveckling plus tillämpning av strategier för bäst hantering av tjänster i en fragmenterad bransch.

Utan att ytterligare dra andra likheter skulle GolfStars affärsmodell i svenskt sammanhang kunna jämföras med marknadskonsolideringen av olika kunderbjudanden i andra branscher som fitness-industrin (marknadskonsolidering), Skid-industrin (anläggningshantering och markutnyttjande) och den nya Fin-tech (produktinnovation på en mogen marknad för att möta ny efterfrågan).

Som vanligt påminner vi också om de attraktiva rabatterna på medlemskap för aktieägare med 320 eller fler GolfStar-aktier, mer info finns här https://golfstar.se/for-aktieagare/ under frågor och svar till höger.

Styrelsen och VD i GolfStar

 

 

Nyhetsarkiv