av Published On: 8 mars, 2021

Inför den första handelsperioden av bägge GolfStar-aktierna (B resp. B-pref) på Pepins Market 2021 ger GolfStar följande rapport vilket täcker perioden fram till den 1 Mars 2021.

Det är tidigt på året 2021 när det gäller Golfrörelsen, men vi kan redan nu rapportera vissa nyckeltal som är bättre än rekordåret 2020:

– Försäljningen av vår huvudprodukt Golfspelsabonnemang (medlemskap) har hittills ökat med ca. 4 Mkr jämfört med samma tidpunkt förra året, trots de vintriga månaderna Januari och Februari.
– Att medlems-försäljningen ligger ca. 1 Mkr bättre än försäljningsbudgeten.
– Att vi redan nu uppnått ca. 50 % av 2021 års total budget för medlems-försäljningen.
– Övriga huvudintäkter såsom Greenfee och range har förstås inte mycket att rapportera eftersom golfanläggningarna nu är i startskedet att öppna.

Passar också på att påminna om vårt rekordår 2020 eftersom vi är mitt i bokslutstider:

– Ökad omsättning i golfverksamheten med 40% till ca. 140 Mkr.
– Omsättningen inkl. fastighetssidan steg till totalt ca 180 Mkr
– Nettoresultatet i GolfStar beräknas öka med 100 % till ca 20 Mkr.
– Nytt rekord i antal medlemmar om ca 35.000, en ökning på 45%.
– Antal spelade rundor var ca 460.000 en ökning på ca 73%.

Efter den senaste lägesrapporten är det affärerna kring fastighetssidan som ökat takten under inledningen av 2021. De väsentliga händelserna som kan meddelas redan nu är att:

– GolfStar har tecknat ett bindande köpeavtal för ” Gripsholms Backar” med en lokal fastighetsutvecklare Kruus Byggnads AB. Kruus förvärvar marken och GolfStar har tecknat ett 25-årigt arrendeavtal för att driva golfverksamheten vidare. Affären är villkorad med en laga kraft-vunnen detaljplan vilken bedöms erhållas under 2021.
– GolfStar har sålt aktierna i dotterbolaget Bodaholm Bostadsprojekt AB till Nåiden, en koncern som bygger och utvecklar fastigheter. GolfStar har tecknat ett 25-årigt arrendeavtal och fortsätter driva golfanläggningen i oförminskad omfattning.
– Vi vill också påminna om försäljningen av marken på Lindö, Vallentuna. Affären skedde 2020 redovisningsmässigt, men utöver en potentiell tilläggsköpeskilling på 20% av eventuella framtida exploateringsvinster så har GolfStar tecknat ett 25-årigt arrendeavtal och fortsätter driva golfanläggningen i oförminskad omfattning.

När dessa tre fastighetsaffärer är genomförda kommer GolfStar-koncernens totala nettoskulder minskas med över 150 Mkr. Det betyder också att räntekostnaderna kommer minskas med minst ca. 6-7 Mkr/år.

Fastighetsaffärerna betyder också att alla nuvarande ägda markområden är sålda. Dessutom innebär det att vi aktieägare ”ätit kakan, men ändå har den kvar” eftersom våra kunder och vår kärnverksamhet Golfen inte nämnvärt berörs av markförsäljningarna.

Vi förstår att aktieägarna vill ha alla detaljer om fastighetsaffärerna. Det kommer kommuniceras mer om dem när det finns mandat och möjlighet att göra det. GolfStar är noterade på Pepins Market, men nuvarande eller framtida fastighetspartners är inte skyldiga eller villiga att kommunicera ekonomiska detaljer förrän affärerna nått ett visst skede.

GolfStar som koncern kliver nu in i en ny mognadsfas i samband med försäljningen av Lindös, Gripsholms och Bodaholms markområden. Vi har nu visat marknaden och andra intressenter att stordrift av golfverksamhet och fastighetsaffärer går att kombinera fördelaktigt genom strategiska partnerskap med externa fastighetsutvecklare för att kapitalisera på det underliggande fastighetsvärdet. Det blir särskilt intressant när värdet av fastighetsaffärerna som är tecknade senaste 9 månaderna i sig överstiger marknadsvärdet på GolfStar.

Denna nya fas för GolfStar-koncernen kommer möjliggöra att en större del av omsättningen och resultatet kan gå till att utveckla kärnverksamheten – Golfen. När balansräkningen och de största skulderna är borta samt att det löpande kassaflödet stannar inom bolaget och inte går till dyra lån – Ja, då kan vi börja planera för nästa tillväxt-fas med fler golfanläggningar i befintliga och nya geografiska områden med en övermogen lokal marknad. Exempelvis med ett återöppnande av världen efter Coronaviruset, kan vi återigen blicka utåt mot varmare delar av golfvärlden för att realisera vår långsiktiga ambition att erbjuda golfspel året runt.

Vi har också noterat ett ökat intresse för GolfStars verksamhet och för aktien vilket är mycket uppskattat. Vi tackar för ert gedigna intresse. Vi vill också tacka alla kunder, partners och medarbetare som besöker, nyttjar och arbetar på anläggningarna.

Som vanligt påminner vi också om de attraktiva rabatterna på medlemskap för aktieägare med 320 eller fler GolfStar-aktier, mer info finns här  under frågor och svar till höger.

Styrelsen och VD i GolfStar

Nyhetsarkiv