av Published On: 22 februari, 2021

GolfStar säljer marken vid Gripsholms golfbana till Kruus Byggnads AB för framtida exploatering av ny stadsdel. Området som ska rymma den nya detaljplanen är 7,5 hektar och sträcker sig från korthålsbanan bakom klubbhuset längs Blåbärsskogen och avslutas vid golfbanans hål 2.

Avtalet som tecknades mellan parterna förra veckan har gemensamt arbetats fram och alla är glada att det nu är i hamn.

 – Vi är mycket glada över att vara överens med Kruus Byggnads AB om att de förvärvar marken vid golfbanan. Kruus är lokalt förankrade och har en mycket lång och bred erfarenhet från att bygga fastigheter som smälter in i Mariefreds unika karaktär. Vi tror att nya bostäder blir ett utmärkt komplement till golfbanan och skapar ett ännu attraktivare område för både golf och rekreation, säger Tony Trigell, VD för GolfStar.

– Byggnationen innebär också att vår fina golfbana kommer att få ett antal nya hål. En Masterplan för 18-hålsbanan ska nu tas fram tillsammans med vår banarkitekt Peter Fjällman, fortsätter Tony.

 Kommunen beräknas ta beslut om detaljplanen under 2021. Tanken är att området ska vara en förlängning av staden och bli en ny stadsdel i Mariefred under namnet Gripsholms Backar.

– Vi kommer att bygga en ny stadsdel vid nuvarande golfbana. I första planskissen består området av sju kvarter med en blandning av stadsvillor, radhus, parhus, bostadsrätter och hyresrätter. Det kommer handla om cirka 300 bostäder i en fantastisk natur med gångavstånd till Mariefreds stadskärna, avslutar Martin Kruus, VD för Kruus Byggnads AB.

För mer information, vänligen kontakta;

Tony Trigell, VD på GolfStar på tel: 0703-08 69 69 alt. via e-post: tony.trigell@golfstar.se
Martin Kruus, VD på Kruus Byggnads AB på tel: 0707-47 73 36 alt. via e-post: martin@kruushus.se

Nyhetsarkiv