av Published On: 29 september, 2020

Inför årets tredje handelsperiod på Pepins Market ger GolfStar nedanstående delårsrapport vilken täcker bolagets utveckling t.o.m. den 31/7.

GolfStars resultat för 2019 visade på en positiv utveckling jämfört med 2018 och införsäljningen av medlemskap under hösten 2019 inför 2020 var mycket lovande. Utvecklingen under 2020 har dock slagit alla förväntningar och blivit rekordartad beroende på såväl ovanligt tidig säsongstart som tillströmningen av såväl nya som gamla golfare p.g.a. Corona-epidemin.

Jämfört med samma period föregående år (t.o.m. 31/7) är rörelseintäkterna för 2020 hela 35% högre och beläggningen på anläggningarna har ökat med 45% upp till nivåer som rådde under den s.k. golf-boomen i början av 2000-talet. En väsentlig del av ökningen står tidigare golfare för och som i år återvänt till golfen.

Hittills under 2020 har fler än 30,000 golfare tecknat årsabonnemang för något av GolfStar- koncernens medlemserbjudanden och mer än 15,000 greenfee gäster har besökt GolfStars anläggningar. Tillväxten i antal medlemmar och greenfee gäster har sammantaget varit mycket stark och väsentligt högre än tillväxten i den svenska golfmarknaden i stort enligt Svenska Golfförbundets statistik.

GolfStars breda utbud med 19 golfbanor på 13 anläggningar i Stor-Stockholm i kombination med attraktiva medlems- och greenfee erbjudanden har resulterat i att GolfStar tagit marknadsandelar.

Utsikten för resten av året är mycket positiv då tillväxten av medlemmar och greenfee gäster har fortsatt under augusti och visar hittills inte någon avmattning. Likaså har de precis lanserade höstkampanjerna för medlemskap 2021 mottagits mycket positivt och med högre försäljningsresultat än motsvarande (framgångsrika) kampanjer hösten 2019.

Sammantaget förväntas rörelseresultatet för 2020 att bli väsentligt högre än 2019.

Frågan som såväl GolfStar som hela marknaden ställer sig är om de ökade affärsvolymerna 2020 kommer att kunna bibehållas under 2021. Från GolfStars sida är vi försiktigt optimistiska på den punkten då, enligt vår uppfattning, golfen fått en fundamental ”come back” i popularitet bland såväl nya som tidigare golfare under 2020. Med GolfStars stora utbud och attraktiva erbjudanden står bolaget mycket starkt i konkurrensen.

Avslutningsvis vill tacka våra kunder, aktieägare, samarbetspartners och vår personal för ett hittills mycket spännande och framgångsrikt år för GolfStar.

Till sist vill vi påminna om att aktieägare med 320 eller fler GolfStaraktier har attraktiva rabatter på medlemskap.

Styrelsen i GolfStar
Juli 2020

Nyhetsarkiv