av Published On: 30 juni, 2020

Kära aktieägare,
Det är i alla avseenden ett underligt och underbart år för Golfbranschen 2020 och jag syftar förstås på Covid-19 och jag vill inte på något sätt påstå att Covid-19 är bra – Det är fruktansvärt det som händer, men Golfmarknaden och GolfStar är (i skrivande stund) en vinnare jämfört med många andra branscher inom fritidssektorn.

Men låt oss börja med dåtid dvs År 2019 då allt var som ”vanligt”.

2019 – från förlust till vinst
Den stora förlusten 2018 som ändå var mycket mindre än 2017 vändes äntligen till vinst 2019 och det finns flera orsaker till det i golfrörelsen samt framför allt genom ett par stora affärer på rese- och fastighetssidan.

Vi fortsatte det integrations- och rationaliseringsprogram som lanserades under 2018 i syfte att effektivisera anläggningsdriften såväl operativt som kostnadsmässigt. Likaså fortsatte investeringsprogrammet för att förbättra spelupplevelsen, golfbanorna och fastigheterna och även om programmet syftar till att få ännu större genomslag på lönsamheten 2020 och framför allt 2021 så kunde vi se en del effekter redan 2019.

Vi ökade satsningen på digitalisering av GolfStars golfverksamhet och i ett första steg specifikt marknadsföringen och försäljningen av bolagets olika erbjudanden till olika målgrupper och segment på marknaden. Satsningen kommer att intensifieras under 2020 då vi nu tydligare kan styra medlemserbjudanden till olika behov hos olika typer av golfare och därmed öka effektivitet i marknadssatsningar och kundnöjdhet.

Som en del av renodlingen av golfverksamheten så sålde vi golfresebolaget GolfTours Scandinavia AB till en rese- och eventbyrå.

På fastighetssidan så gjorde vi en mycket stor affär och detta trots att vi inte ägde marken på Kungsängen. Genom att ICA under 2019 köpte Kungsängen-marken från förra markägaren så kunde GolfStar i uppgörelsen kapitalisera på att avstå från mindre delar av vårt långa arrende till ICA Fastigheter. I övrigt löper arrendet oförändrat och kommer först på längre sikt att påverka banans utformning och kundupplevelse – Inte nödvändigtvis till det sämre.

Detta sammantaget och kortfattat var de stora händelserna som påverkade resultatet för 2019. Enkelt uttryckt kan vi säga att det positiva för GolfStars aktieägare är att vi ändå är strategiskt diversifierade och har fastighets- och andra anläggningstillgångar utöver vår kärnverksamhet Golfrörelsen.

2019
Intäkter, mkr 143,4
Rörelseresultat, mkr 13,7
Nettoresultat, mkr 10,6

2018
Intäkter, mkr 107,5
Rörelseresultat, mkr -13,6
Nettoresultat, mkr -25,9

GolfStars balansräkning uppvisar att bolagets totala tillgångar den 31/12 uppgick till 541,4 mkr varav anläggningstillgångar 505,8 mkr. De totala skulderna uppgick till 303 mkr.

Övrig väsentlig information finner ni i Årsredovisningen.

2020 – Den verkliga golfmarknaden synliggörs
Under vårvintern drabbades hela världen och likaså Sverige av Corona pandemin. De verksamhetsmässiga effekterna av denna på GolfStar är dock hittills (juni 2020) huvudsakligen positiva då golfspelandet ökat både vad gäller medlemstillströmning, greenfee och antalet spelade rundor. Under förutsättning att inga drastiska förändringar sker beträffande pandemins utveckling eller myndigheternas agerande, förväntas den positiva trenden fortsätta under 2020.

Det mest negativa för GolfStar med pandemin är att vår hotelloperatör har fått mycket stora intäktsbortfall väldigt snabbt och detta påverkar våra hotellhyror mycket negativt än så länge. Genom att GolfStar har golfanläggning runt hotellet så kommer det ändå golfgäster nu när säsongen kommit igång och det är förstås väldigt positivt, men vi bevakar utvecklingen av beläggningen inför hösten.

Det verkligt positiva med denna tragiska händelse är att det underliggande verkliga golfintresset synliggörs. Det är nämligen så att utöver de ca 500.000 registrerade golfarna Sverige har så har vi också ca 500.000 golfare med grönt kort som inte varit synliga för marknaden på flera år. Vi kallar dem ”Om-Börjare” – Det är tydligt både för oss och på förbundsnivå att antalet medlemmar ökar drastiskt och att det är mest OM-börjare. Vi får se hur vi och marknaden kan ta hand om dessa för 2021 och framåt, men tydligt är att marknaden finns där ute.

Även om ingen kunde veta hur marknadsförutsättningarna för Golfmarknaden skulle förändras så drastiskt positivt har vi tidigare fattat en del strategiska beslut som gynnar GolfStar i dessa goda tider. Vi har exempelvis investerat i en IT-plattform och E-handel som gör att vi lättare kan sälja mer över Internet och lättare kan hantera större volymer av nya och befintliga kunder.

Dessutom har vi startat GolfStars egna brevlådeklubb Cloud Golf Club då den marknadsutvecklingen pågått några år och nu verkar ha exploderat eftersom det blivit ett sätt att lättare komma tillbaka till golfen. Dessutom ser vi genom ökningen av de mer innehållsrika GolfStar-medlemskapen så visar det sig nu att vår satsning på ökad distribution genom att ha störst tillgänglighet, flest golfbanor och mest starttider av alla aktörer så kan vi i större utsträckning kapitalisera på marknadsutvecklingen och det återfunna intresset av att spela golf igen – Helt enkelt – ”Mest Golf för Pengarna”!

Golfrörelsen 2020 (hittills) klätt i några viktiga halvtids-siffror:
– Beläggningen har ökat med (tom maj) 39,3 % jämfört med samma period 2019.
– Greenfee-spelet har ökat med 112 % (tom maj) jämfört med samma period 2019.
– Marknadsandelen för GolfStar i Sverige har ökat gällande totalt antal spelade ronder till 4,9 % (tom maj) jämfört med 3,8% samma period 2019.
– Greenfee-inkomsterna har 2020 (tom juni) ökat med 80 % jämfört med samma period 2019.
– Medlems-inkomsterna har 2020 (tom juni) ökat med 34 % jämfört med samma period 2019.

På markexploateringssidan ser bilden också mer positiv ut nu, trots bankernas njugga inställning till allt som har med fastighetsrisk att göra. Vi har under lång tid arbetat fram ett antal aktiva välkapitaliserade fastighetsutvecklare som var för sig och tillsammans är intresserade av alla våra tre ägda markområden – Lindö i Vallentuna, Bodaholm i Knivsta och Gripsholm i Mariefred. Vi ser ut att kunna avsluta minst en fastighetsaffär under 2020 med positivt resultat.

Vår utmaning resten av året blir att fortsätta rationaliseringsprogrammet och kapitalisera på dessa nya positiva marknadsmöjligheter och vår ökade kundstock – Arbetet för höstens försäljning och inför 2021 är redan igång.

Eder tillgivne Koncernchef och grundare Tony Trigell

Nyhetsarkiv