av Published On: 12 juni, 2020

För att begränsa antalet fysiska deltagare samt också arbeta vidare på GolfStars digitaliseringssträvan har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna rösta digitalt. Den digitala omröstningen kommer att genomföras som ett led i utvecklingen av en av NVR i samarbete med Bosbec framtagen onlinetjänst för s.k. hybridstämmor innebärande att tekniska komplikationer kan uppstå och att digitalt avgivna röster därför inte kommer att beaktas.

Anmälan för digital röstning
En e-post med anmälningslänk skickas till samtliga aktieägare 1 vecka innan årsstämman på de e-postadresser som är registrerade i bolagets aktiebok för envar ägare, se därför till att uppdatera de registrerade uppgifterna. Den aktieägare som är osäker på vilken
e-postadress som anmälts/registrerats kan kontakta kundtjänst på tel 0770-22 00 80.

Anmälan görs genom att klicka på anmälningslänken. För att aktieägare ska kunna utöva rösträtt vid årsstämman digitalt förutsätts en anmälan senast 12.00 på årsstämmodagen den 30 juni 2020.

Läs mer om hur den digitala rösningen går till.

Nyhetsarkiv