av Published On: 21 maj, 2019

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl. 16:30 på GolfStar Lindö i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande hos bolaget senast fredagen den 14 juni 2019 kl. 16.00.

Anmälan kan ske per mejl till: kundtjanst@golfstar.se.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt för detta hittar du här.

Läs den fullständiga kallelsen här.

Nyhetsarkiv