av Published On: 3 december, 2018

Strängnäs kommunfullmäktige beslutade i mars 2018 att godkänna GolfStars detaljplan för Gripsholms-projektet.

Statens Fastighetsverk annonserade dock först efter detta att man vill se vissa förändringar beträffande tillfartsvägarna till området varför detaljplanen inte ännu vunnit laga kraft.

För tagarna av projektet är detta en förutsättning varför affären tyvärr inte ännu kunnat genomföras som planerat och kommunicerat.

Vi kan notera att Länsstyrelsen inte har några invändningar mot projektet. Vår bedömning är att laga kraft kommer att nås inom 3-6 månader och affären därmed genomföras.

Tyvärr kan GolfStar i detta sammanhang inte göra så mycket mer än att aktivt trycka på för att öka farten i det tröga svenska systemet.

Nyhetsarkiv