av Published On: 31 mars, 2017

Vid årsstämman i GolfStar Nordic AB den 30 mars 2017 beslutades att:
–  fastställa årsredovisningen avseende 2015/2016
–  balansera den uppkomna förlusten i ny räkning
–  bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
–  inget styrelsearvode ska utgå
–  välja om Tony Trigell, Peter Jidström och Lars Procheus som styrelse med Stephan Frank som suppleant samt aukt rev Fredrik Lundberg som revisor
–  anta ny bolagsordning varigenom sätet ändras till Vallentuna, anges att bolagsstämma även ska kunna hållas i Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm samt räkenskapsåret ändras till kalenderår
–  lämna emissionsbemyndigande till styrelsen.

Nyhetsarkiv