När man som vi på GolfStar bedriver stordrift, kan vi exempelvis dela på specialmaskiner såsom: djupluftare, fairwayluftare, såmaskiner, vassklippbåtar, grävare mm.

Alla anläggningar har en basutrustning men vi delar på specialmaskinerna.

Vi kan även låna personal mellan banor och anläggningar vid större och mer resurskrävande arbeten.