Om du begär avbrott i ditt 3- eller 4-åriga medlemskap av giltiga skäl* så gäller följande för Dig:

  1.  Om du begär avbrott senast 31 december så får du tillbaka hela årsavgiften för kommande år under gällande medlemskapsperiod.
  2.  Om du begär avbrott under perioden 1 januari – 30 mars så återbetalar vi halva årsavgiften för innevarande år. Hela årsavgiften för eventuella påföljande år i din medlemskapsperiod efterskänks.
  3. Om du begär avbrott 1 april eller senare får du ingen reducering av årsavgiften innevarande år. Hela årsavgiften för eventuella påföljande år i din medlemskapsperiod efterskänks.

Vad är ”giltigt skäl”?

Läs om detta i frågan här nedanför: ”Hur pausar/avbryter jag mitt …. medlemskap?”
För att få hjälp med ditt avbrott ber vi dig kontakta GolfStars kundtjänst som kan komma att begära ett sjukintyg från din läkare.

Om ditt avbrott beror på skada eller sjukdom kan du omfattas av Folksams försäkring som alla SGF-anslutna golfare har. Då ska du fylla i och skicka in formuläret för Folksams Idrottsförsäkring. Du sköter detta helt i egen regi.

Formulär och Villkor för Folksams försäkring hittar du här:
Försäkringsvillkor Folksam 171129
Anmälan olycksfall SGF Folksam 171129 Blankett