Under året rekommenderar vi att du registrerar dina sällskapsrundor allteftersom du spelar, på så sätt har du ett rättvisande hcp.

Skulle du trots allt känna att du ligger fel av olika orsaker så kan du vända dig till klubbens HCP ansvarig. Innan du kontaktar denne bör du ha spelat minst 4 rundor och sparat samt registrerar dessa så en historik finns.

Även andra orsaker kan ligga till grund för en enskild handicaprevision såsom långvarig sjukdom, skada eller längre uppehåll.

Krav för att bli granskad är att du har ett aktivt medlemskap i någon av GolfStars associerade golfklubbar.

Klubbens ansvariga ser du i frågan här ovanför. När du mejlar så ska du i mailet uppge: Golf-ID, Namn, Klubbtillhörighet, aktuella kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av ärendet.