För att träna på våra ranger kan du gå direkt till bollmaskinen och betala med ditt konto/kreditkort för att få ut bollar.

Våra ranger är öppna dygnet runt* så du kan träna när det passar dig bästa.
*På Kungsängesns range kan du endast slå med järnklubbor och rangen är öppen under samma öppettider som receptionen.