av Published On: 24 november, 2021

Nordens största golfbaneföretag GolfStar och Finlands största golfaktör GoGolf har slutit ett omfattande samarbetsavtal där både effektivisering av affärsverksamheterna och kunderbjudandet är i fokus.

 Samarbetet mellan GolfStar och GoGolf öppnar nya spelmöjligheter för de nordiska golfarna att spela golf på båda sidor om Östersjön. I fortsättningen kommer vissa medlemskategorier exempelvis kunna spela under en weekendresa på totalt nitton (19) banor i Stockholms omgivning och på nio (9) banor i Helsingforsregionen dvs. GoGolfs och GolfStars kunder har möjlighet att spela fritt på 28 golfbanor.

– Vi har stor respekt för vad GoGolf åstadkommit på relativt kort tid för golfarna i Finland. Och även om kunderna ytterst är vinnarna så strävar samarbetet mellan GolfStar och GoGolf också efter att uppnå maximala synergieffekter och samverkan mellan golfkoncernerna, bl.a. inom centrala inköp, marknadsföring, media och banskötsel. De operativa verksamheterna kommer därför att bli effektivare och bl.a. stödjas av ny teknologi och gemensamma IT-plattformar långt utöver Finland och Sveriges landsgränser, kommenterar Tony Trigell, GolfStars CEO och grundare.

– Vi tar nu tillsammans golfen in i en ny era och fortsätter genom samarbetet att omvälva golfbranschen och förändra gamla synsätt. Vår mission är att göra det enklare, mer avslappnat och flexibelt att spela golf, konstaterar GoGolfs verkställande direktör Jyrki Rehumäki. Dessutom tror vi att GolfStars långa erfarenhet som ”Multi course operator” hjälper oss att växa på den finska marknaden och att samarbetet även stödjer lanseringen av vårt golfvaruhus Golf Sky och webbshop på den svenska marknaden, fortsätter Jyrki Rehumäki.

Nyhetsarkiv