av Published On: 14 oktober, 2021

Bästa aktieägare i GolfStar Nordic AB,

Inför den tredje handelsperioden av GolfStar-aktierna (B-stam resp. B-pref) på Pepins Market 2021 ger GolfStar följande rapport vilket täcker perioden fram till den 31 juli 2021.

Vi är nu framme i september och golfsäsongen i Sverige är inne på slutklämmen på ett i många stycken fantastiskt golfår och speciellt för GolfStars huvudprodukt Golfspels-abonnemang (medlemskap).

Ökningen av medlemskap per 31 juli 2021 jämfört med sista juli 2020 är:

  • Att medlemsintäkterna hittills ökat med över 15 Mkr
  • Att vi hittills uppnått 100 % av 2021 års hela intäktsbudget för medlemskap
  • Att antalet medlemmar ökat med 17 %

Kommentar: Under augusti har vi ökat med ytterligare över 2.000 nya medlemmar till över 40.000 medlemmar.

Övriga kärnprodukter Greenfee och Drivingrange som är mycket mer väderberoende ligger båda i paritet med 2020 och är därmed i stort på budget per 31 juli 2021. Men dessa intäkter är också beroende av hur lång säsongen blir vilket vi bör kunna redovisa inför nästa handelsperiod.

Ekonomiskt redovisar vi följande per 31 juli 2021 jämfört med samma period 2020:

  • Att golfrörelseintäkterna är 20 % högre
  • Att totala intäkterna har ökat med 34 %
  • Att befintliga kostnadsökningar är lägre än intäktsökningarna
  • Att bruttovinsten i princip fördubblats
  • Att nettoresultatet förbättrats med ca. 7 Mkr

I övrigt kan man relatera temperaturen i golfmarknaden till väder och vind samt hur Pandemin påverkar golfarens arbetsplatsnärvaro. Det är ett tydligt samband mellan antalet spelade golfrundor och om man jobbar hemifrån eller inte. Och eftersom golfspelsintäkterna ökar trots minskat antal golfrundor kan vi försiktigt dra slutsatsen att golfintresset stärks trots sämre nyttjandemöjligheter – Allt jämfört med rekordåret 2020.

Med det sagt bör vi vara ödmjuka inför 2022 utifrån hur mycket som alla utomhus-aktiviteter, inkl golfen, erhållit pga Pandemin jämfört med normalmarknaden 2019.

Nu hoppas vi bara på en lång varm höst med mycket regnuppehåll för både GolfStars och våra kunders skull och som vanligt påminner vi också om de attraktiva rabatterna på medlemskap för aktieägare med 320 eller fler GolfStar-aktier, mer info finns här https://golfstar.se/for-aktieagare/ .

Styrelsen och VD i GolfStar

Nyhetsarkiv