Nedan finner du styrelsens fullständiga förslag inför på den extra bolagstämman den 29 oktober som beslutades på styrelsens sammanträde den 15 oktober 2020.

Extrastämma 2020 – styrelsens förslag protokoll nr 8

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 1 (kvittningsemission)

Extrastämma 2020 – styrelsens förslag bilaga 2 (apportemission)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 3 (13.6)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 4 (13.7)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 5 (13.7)

Intyg väsentliga händelser, bilaga 6

Intyg kvittning, bilaga 7

Intyg apport, bilaga 8

Styrelsen i GolfStar, oktober 2020