av Published On: 1 juni, 2020

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 15:00 på GolfStars huvudkontor, Industrivägen 11, 2 trappor, i Solna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kundtjanst@golfstar.se senast tisdagen den 23 juni 2020. För planeringen i dessa tider emotses en så tidig anmälan som möjligt.

För den som väljer digital röstning enligt nedan går anmälan att göra fram till kl 12.00 på årsstämmodagen.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt för detta hittar du här

Läs den fullständiga kallelsen här.

Läs Årsredovisning 2019 här.

Nyhetsarkiv