av Published On: 9 augusti, 2019

I våras började GolfStars B-pref aktie att handlas på Pepins Market. Nu är turen kommen till GolfStars B-aktie som kommer att börja handlas 11-16/9. Under samma period kommer också handel i B-pref aktien att äga rum. Bägge aktierna har i dagsläget samma värde utifrån ägarandel och enda skillnaden är att B-pref aktien såldes via Pepins under vintern 2017/18 och har vissa rättigheter vid en företagslikvidation.

Pepins Market är Sveriges främsta marknadsplats för s.k. onoterade aktier. Som medlem på Pepins har du tillgång till och kan köpa och sälja aktier i alla anslutna bolag på Pepins marknadsplats (Pepins Market). Av de fyrtiotal bolag som handlas på Pepins hittas bland annat Spiltan, Alvestaglass, Djurgården Hockey, Frilans Finans m.fl. Marknadsplatsen består av flera listor; Alternativa Listan, Pepins Market, Fans Market med flera. Handeln på Pepins sker regelbundet vid förutbestämda perioder varje månad. Olika bolag handlas olika ofta, men de allra flesta handlas kvartalsvis eller månadsvis. Genom att inte ha daglig handel ges bolagen utrymme att fokusera på sin verksamhet och tillväxt samtidigt som delägare fortfarande får möjlighet att handla med sina aktier.
Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag.

Handelsperioden på Pepins startar alltid på en onsdag och pågår till och med nästkommande måndag. Under periodens två första dagar pågår en budgivning där köpare och säljare får ange valfritt pris och antal aktier som de är intresserade att köpa respektive sälja till. Utifrån inkomna intressen fastställs priset i slutet av de båda auktionsdagarna och eventuell fördelning görs. Under dag tre och fyra fortsätter handeln men då till den fastställda kurs, som sätts vid auktionen dag 2.
I slutet av dag fyra sker en slutgiltig fördelning mellan köpare och säljare.

För att kunna handla GolfStars och andra aktier på Pepins måste man vara medlem på Pepins. Det är lätt att öppna och kostar ingenting. Om du äger GolfStar B-pref aktier eller andra aktier via Pepins har du redan ett Pepins konto och behöver inte göra något mer inför handeln.

Mer information om Pepins och Pepins Market finns på www.pepins.com eller kontakta Pepins via e-mail på info@pepins.com eller per telefon 08-673 17 90.
GolfStars kundtjänst kommer vid frågor runt handeln i GolfStars aktier att hänvisa till Pepins.

Kom ihåg att som aktieägare i GolfStar med minst 320 aktier har du förmånliga rabatter på medlemskap!

Nyhetsarkiv