av Published On: 4 juli, 2018

Utifrån en olyckligt vald tidpunkt (1 timme före avspark i matchen mot Mexico) kunde konstateras att stämman inte var direkt välbesökt. Bättring nästa gång (gäller även val av tidpunkt)!

VD Stefan Silfver kunde tillsammans med styrelseordföranden Tony Trigell konstatera att det förlängda 2016/2017 varit ett dåligt år men att genomförda kostnadsbesparingar redan fått genomslag och får fullt genomslag 2019 då själva golfverksamheten ska visa positivt resultat.

Vad gäller fastighetsprojekten inväntas lagakraft-beslut för detaljplanen avseende Gripsholm vilket gör detta säljbart. Det finansiella läget är fortsatt ansträngt och det finns behov av ytterligare finansiering. Rent tekniskt balanserades den uppkomna förlusten på 40,8 miljoner kr i ny räkning.

Nuvarande styrelse omvaldes med tillägget att styrelsen ska ses över när läget klarnat varför en extra bolagsstämma kan behövas.

Stämman beslutade också justera bolagsordningen i anledningen av flytten från Sveavägen till Solna.

Slutligen gavs styrelsen förnyat bemyndigande att besluta om nyemission.

Nyhetsarkiv