Välkommen till GolfStar

GolfStar är Nordens största golfkoncern. Verksamheten omfattar idag drift och utveckling av 13 svenska golfanläggningar med totalt 19 golfbanor, fler än 30.000 kunder, 3.500 aktieägare och unika marktillgångar.

Vi kan erbjuda spel på totalt 19 banor och 7 golfklubbar i Stockholm paketerat i olika medlemsformer. Vi har även andra golfrelaterade produkter och tjänster för både privatpersoner och företag.

Målet för GolfStar är att kunna erbjuda golf på golfarens villkor, helt enkelt erbjuda valfrihet när det gäller banor, tider och priser. Du ska kunna välja var, när och hur mycket du vill spela och sedan betala för det, varken mer eller mindre!

För i stort sett alla anläggningar som ingår i GolfStar ansvarar vi för drift, skötsel och försäljning av medlemskap. Klubbarna själva ansvarar som tidigare för medlemsaktiviteter, tävlingar och träningar.

Tony Trigell
Grundare och VD i GolfStar

Tony Trigell - Grundare

Board of Directors

Board of Directors

Tony Trigell

Founder/Chief Executive Officer (CEO)

Stefan Erixon

Non-Executive Chairman

Stephan Frank

Board member

Management

Management

Stefan Silfver

Greenkeeping Director

Anna Holmberg

Operational Manager

Maria Andersson Graf

Operational Manager

Stefan Brikell

Member Loyalty Manager

Anders Degling

Head of Green keeping

Ove Broström

Facility Manager

Affärsidé och vision

Vi vill förflytta golfen in i samtiden genom att:
– göra det enkelt och tillgängligt att spela golf
– skapa bättre förhållanden för alla: golfare, associerade klubbar och anläggningar.