Om vi inte vattnar när banorna är torra beror det på vattenbrist och vi kan inte riskera att greener står utan vatten om torkan skulle bli långvarig.

Vattnet som används för bevattning vid i stort sett samtliga svenska golfbanor är de vattendrag som finns på golfanläggningens mark. Om dessa reservoarer riskerar sina måste vi hushålla med vattnet och prioriterar då greenerna.