Man byter grässort framför allt på greener för att få bättre övervintringsmöjligheter, tolerans mot svampsjukdomar och för att klara torka bättre.

Krypven är en i dessa avseenden mycket lämplig gräsart för just greener men kräver lite mer arbete än exempelvis den mycket vanliga gräsarten vitgröe för att etablera och underhålla.