Man gödslar för att stärka gräsplantan så den ska hålla sig frisk och man gödslar efter behov och när man har biologisk aktivitet i marken så att plantan kan tillgodogöra sig näringen.

Gödsling sker efter ett schema som Greenkeepern har med olika gödselprodukter och efter behov.