På de anläggningar där vi hanterar livsmedel följer vi de lagar och regler som gäller och vidtar extra åtgärder kring utbud och hantering av livsmedel för att säkerställa produkten.

Vi ser löpande över våra anläggningar både vad gäller utbudet, serveringen, samt lokalen och sittplatser för att anpassa produkterna till de krav och riktlinjer som kommer löpande från myndigheterna.