GolfStar PLAY 9 HOLES – Ekholmsnäs
Medger spel på våra sex 9-hålsbanor och två 6-hålsbanor. För dig som, av diverse skäl (småbarn, nybörjare, hälsa, tidsbrist…) inte kan spela 18-hålsronder utan bara vill spela 9-hål i taget.

Pris: 2 000 kr