BLI AKTIEÄGARE

Uppdat 9 maj 2019

Aktieägarbrev från GolfStars styrelse 23 januari 2019

I detta brev ger styrelsen en redogörelse för året som gått samt för planerna inför 2019. Läs gärna om den planerade handelsstarten i GolfStars aktier under kvartal 2 2019. Du kan läsa brevet HÄR>>

Uppskattad nyemission av GolfStar-aktier
GolfStar genomförde under senhösten 2017 och fram till maj 2018 en nyemission av aktier med hjälp av Pepins Group. Emissionen blev mycket uppskattad och GolfStar fick totalt närmare 1 200 nya delägare av vilka majoriteten var golfare som också utnyttjade de förmånliga golferbjudandena i samband med teckningen av aktier.

Till Dig som vill bli aktieägare i GolfStar/utöka ditt GolfStar-ägande eller sälja dina GolfStar-aktier
I det Memorandum som gavs ut i samband med emissionen via Pepins nämndes att handel i GolfStar-aktierna på Pepins Market beräknades kunna påbörjas i september 2018. Totalt var det vid nyemissionen ca 1 200 personer som tecknade aktier via Pepins. GolfStar hade dock redan innan Pepins emissionen c:a 2 500 aktieägare. Efter diskussioner mellan Pepins och GolfStar har vi kommit fram till att det bästa för alla aktieägare, alltså inte bara för de som tecknade via Pepins, är att kunna handla sina respektive aktieslag (B och B preferens) på Pepins Market.

För att detta ska kunna ske måste även de tidigare aktieägarna öppna ett Pepins-konto. Vår målsättning är att flertalet av dessa ska ha hunnit göra detta innan handeln påbörjas. Baserat på tidigare erfarenheter är detta en process som tidsmässigt kan bli något utdragen beroende på att varje ”gammal” aktieägare individuellt först måste registrera ett Pepins-konto.
Mot bakgrund av ovanstående kommer handeln av GolfStar-aktier att påbörjas senare än ursprungligen planerat och under Q2 2019. Läs mer om denna planering i aktieägarbrevet från styrelsen här ovanför.

En informationskampanj riktad till de tidigare aktieägarna i syfte att dessa ska registrera ett Pepins-konto påbörjas under Q2 2019.

Läs vad tidningarna skrev om emissionen längst ned på sidan.
Läs vår intervju med bl a GolfStars grundare Tony Trigell, HÄR>>.

Huvudägare till Pepins är det kända investmentbolaget Spiltan. Pepins har hjälp GolfStar och många andra bolag att genomföra hela processen på ett effektivt och professionellt sätt. Pepins styrelseordförande är den förra finansmarknadsministern Peter Norman.
Pepins ägs av investmentbolaget Spiltan AB vilka har investerat 2,5 MSEK i GolfStar. Spiltans VD PH Börjesson som inte golfar, sade så här om nyemissionen i GolfStar: – Spiltan har med intresse följt GolfStar i flera år. Efter att tidigare ha tittat enbart på golfrörelsen ser vi nu att man med ett ökat fokus på mark- och fastighetsutvecklingen får ihop en mycket spännande affär.

Med det kapital som genom nyemissionen tillförs GolfStar får vi bättre möjligheter att fortsätta vår framgångsrika expansion inom både golf- och fastighetsutveckling och naturligtvis skapa ännu bättre kund- och golfupplevelser.

Svensk press om GolfStars nyemission:

21 nov 2017
Svensk Golf: GolfStar expanderar utomlands

7 nov 2017
Svensk Golf: Investmentbolag satsar 2,5 miljoner kronor på Golfstar

4 okt 2017
Byggindustrin: Golfklubb blir bostadsbyggare

17 sept 2017
Dagens fastighetsaktie: GolfStar planerar bostadsutveckling vid golfbanor

13 sept 2017
Golfbranschen: Golfstar tar in kapital från medlemmar för att kunna satsa på fastigheter

12 sept 2017
Svensk Golf: GolfStar vill expandera – tar in kapital för att bygga bostäder

12 sept 2017
Dagens Industri: Golfföretaget Golfstar tar in riskkapital via Pepins

Per Liedstrand
Informationschef
GolfStar AB