Loading...
Frågor & svar2018-04-23T13:52:16+00:00

För att hjälpa dig snabbare så har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar i de vanligaste områdena.

Börja med att söka efter ditt svar nedan innan du kontaktar oss. Saknar du något svar så är det alltid bättre att skicka in frågan genom formuläret längst ned på sidan. Vi svarar inom 24 timmar på vardagar.Vi får mycket frågor till oss på kundtjänst vilket gör att telefontider kan bli väldigt långa i vissa fall.

 

Med vänliga golfhälsningar

GolfStar Kundtjänst

Fakturafrågor

Vad gäller för att få friskvårdsbidrag för min golf?2018-04-19T12:06:33+00:00

Äntligen är golfspel klassat som ”Friskvård”! Enligt ett beslut i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 12 januari 2018 är nu Golf klassat som friskvård. HFDs beslut gällde Pay & Play och ”rangespel”, men redan 17 januari kunde man i en Svensk Golf.se-artikel läsa att även greenfee-spel nu ska klassas som friskvård enligt ett uttalande av Skatteverkets jurist, läs artikeln HÄR>> . Den 19 januari) publicerades en klargörande artikel på Golf.se om exakt vilka golfaktiviteter du kan få golf-friskvårdsbidrag för och under vilka förutsättningar. Läs artikeln HÄR>>

I syfte att förenkla för Dig som har en arbetsgivare som godkänner golfspel som friskvård delar vi i vår fakturering upp årsavgiften i ”Spelavgift” och i ”Klubbavgift/ Medlemsavgift”* (den sistnämnda är ej bidrags-grundande). Även i den orderbekräftelse du fick då du betalade din årsavgift är avgifterna specificerade på samma sätt för att du ska kunna använda den i din redovisning till din arbetsgivare.

* I klubb-/medlemsavgiften (495 kr/år oavsett val av hemmaklubb) ingår inte bara avgiften till din hemmaklubb utan även de årliga avgifterna till GIT, SGF och GDF som alla svenska golfare (undantaget de som saknar Golf-ID och bara spelar Pay & Play) måste erlägga.

Varför har jag fått en faktura?2018-03-09T13:56:57+00:00

Alla våra medlemskap tecknas på ”tillsvidare-bas”, d v s medlemskapet löper på tills dess att du hör av dig och säger upp det. Medlemskapet är inte tvingande från år till år och önskar du avsluta ditt medlemskap så hör du av dig till kundtjanst@golfstar.se. Varje höst/vinter skickar vi ut fakturorna för nästa års avgifter. Fakturorna skickas ut till alla befintliga och aktiva medlemmar. Om du inte vill fortsätta ditt medlemskap, vill ändra medlemsform eller ännu inte bestämt dig för nästa år – kontakta kundtjänst.

Faktura el påminnelse från Svea Ekonomi?2018-03-09T14:07:50+00:00

Vi tar hjälp av SVEA Ekonomi med utskicken av årsavgifts-fakturorna. Fakturan är inte tvingande och det tillkommer inga påminnelseavgifter, e dyl vid utebliven eller senare  betalning. Obetald faktura riskerar INTE att hamna hos Inkasso och normalt skickas två påminnelser ut. Dock är vi tacksamma för att du hör av dig till Kundtjänst kundtjanst@golfstar.se om du inte tänker fortsätta ditt medlemskap, så kan vi avregistrera dig och plocka bort din faktura.

OBS! Det är först när du betalat din årsavgift och vi har hunnit registrera och återaktivera Dig som du under det nya medlemsåret:
– Får magasinet Svensk Golf
– Får tillgång till GIT och Min Golf för tidsbokning, hcp-intyg, ändring av kontaktupgifter etc
– Kan spela GolfStars (vinter-) öppna banor utan att erlägga greenfee (de banor och speldagar som ingår i din medlemsform)

 

Vad blir merkostnaden vid delbetalning*?2018-02-01T15:53:21+00:00

Om du exempelvis väljer vårt förmånliga 36 månaders medlemskap sparar du 800 kr (10% rabatt) varje år jämfört med ett 12-månaders medlemskap av GolfStar PLAY ALL. Om du väljer att månads-delbetala ditt 12- eller 36-månaders medlemskap tillkommer vissa kostnader* jämfört med om du betalar hela årsavgiften på en gång (helårsfakturering).

* Till de månadskostnader vi listat i din fakturas följebrev och de priser vi anger på hemsidan tillkommer inga ytterligare avgifter.

Delbetalning, en förmån!2018-02-01T15:57:42+00:00

Varför ska jag välja delbetalning?
Med delbetalning kan du fördela betalningen av din årsavgift på årets 12 månader så känns den inte så tung. Om du väljer att månads-delbetala tillkommer vissa avgifter* jämfört med om du betalar hela årsavgiften på en gång (helårsfakturering).

* Till de månadskostnader vi listat i din fakturas följebrev och de priser vi anger på hemsidan tillkommer inga ytterligare avgifter.

Hur får jag autogiro på månadsdelbetalningen av min årsavgift?2018-02-07T13:10:47+00:00

Önskar du lägga upp din årsavgift för månadsdelbetalning på autogiro så kan du göra detta direkt via SVEA Ekonomi. Du går först in på GolfStars hemsida och tecknar dig för ett medlemskap och väljer delbetalning. Därefter går du in på SVEAS hemsida och ansöker där om autogiro.

Om du har frågor kring detta, kontakta SVEAs kundtjänst, så hjälper de dig.

Villkor för paus/avbrott i ditt medlemskap och med giltigt skäl2018-03-02T16:57:24+00:00

Om du begär avbrott i ditt 3- eller 4-åriga medlemskap av giltiga skäl* så gäller följande för Dig:

  1.  Om du begär avbrott senast 31 december så får du tillbaka hela årsavgiften för kommande år under gällande medlemskapsperiod.
  2.  Om du begär avbrott under perioden 1 januari – 30 mars så återbetalar vi halva årsavgiften för innevarande år. Hela årsavgiften för eventuella påföljande år i din medlemskapsperiod efterskänks.
  3. Om du begär avbrott 1 april eller senare får du ingen reducering av årsavgiften innevarande år. Hela årsavgiften för eventuella påföljande år i din medlemskapsperiod efterskänks.

* Vad är ”giltigt skäl”? Läs om detta i frågan här nedanför: ”Hur pausar/avbryter jag mitt …. medlemskap?”

För att få hjälp med ditt avbrott ber vi dig kontakta GolfStars kundtjänst som kan komma att begära ett sjukintyg från din läkare.

Om ditt avbrott beror på skada eller sjukdom kan du omfattas av Folksams försäkring som alla SGF-anslutna golfare har. Då ska du fylla i och skicka in formuläret för Folksams Idrottsförsäkring. Du sköter detta helt i egen regi.

Formulär och Villkor för Folksams försäkring hittar du här:
Försäkringsvillkor Folksam 171129
Anmälan olycksfall SGF Folksam 171129 Blankett

Vilka är ”giltiga skäl” för att ”pausa”/avbryta mitt 3- el 4-åriga medlemskap?2018-03-05T14:12:59+00:00

Du kan inte pausa ditt medlemskap om du exempelvis har ett 36-månaders medlemskap, men du har olika möjligheter att avbryta det.

Giltiga skäl för att avbryta ditt medlemskap är:

Olycksfall – Om du blivit skadad och därför inte kan spela golf under en längre period så kan den idrottsförsäkring i Folksam du som medlem i svensk SGF-ansluten golfklubb har, täcka årsavgiften. Du ansvarar själv för allt kring anmälan, etc. Blankett, försäkringsvillkor, etc hittar du i frågan ovanför.

Längre sjukskrivning – Om du är sjukskriven minst tre sammanhängande månader så kan du få tillbaka hela eller delar av årsavgiften enligt villkoren i frågan ovanför.

Om du flyttar till annan ort så kan du få tillbaka hela eller delar av årsavgiften enligt villkoren i frågan ovanför.

– Om du har något annat skäl till ett längre (minst tre månader) avbrott i medlemskapet så ska du kontakta GolfStars kundtjänst och beskriva varför och under vilken tidsperiod du önskar ett avbrott. GolfStar tar sedan ställning till din förfrågan och ger dig svar inom ett par dagar.

– Om inget av alternativen ovan stämmer in på dig så kan du alltid överlåta medlemskapet på en annan person ett år i taget. GolfStars kundtjänst har den blankett du då behöver.

Om jag ändrar till delbetalning, vad gör jag med den faktura jag fått?2018-02-01T16:30:42+00:00

Vid tecknande av månadsdelbetalning via hemsidan krediterar vi den utskickade fakturan automatiskt och utan att du behöver göra något.

Övriga frågor

Var gäller min medlemsrabatt?2018-11-03T16:12:10+00:00

GolfStars medlemserbjudanden och -rabatter (inkl. vår aktieägar-rabatt), etc gäller endast på våra svenska försäljningsställen. Läs HÄR>> vilka de är och vad som gäller i övrigt för rabatter och betalningar.
GolfStars rangekort och årskort för golfbilar gäller på alla GolfStars svenska golfanläggningar utom på Grödinge och Tjusta.

Hur hanterar GolfStar GDPR?2018-05-24T15:49:34+00:00

Den nya lagen GDPR vilken ska stärka skyddet av personuppgifter, träder i kraft 25/5 2018. Vi på GolfStar är noga med att skydda våra kunders integritet genom en trygg hantering av personuppgifter. Vi har därför tillsammans med en certifierad partner sett över vår hantering av personuppgifter och säkerställt att vi hanterar dessa på ett säkert och trygg sätt.

I och med detta har vi uppdaterat våra allmänna villkor och komplimenterar dessa med en GDPR-policy som tydligt beskriver hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Du hittar vår GDPR-policy och -kontakt HÄR>>

Hur kommer jag i kontakt med Kundtjänst?2018-07-06T12:19:37+00:00

Kundtjänst har telefontid (2018):
tisdag – fredag 09:00-11:30, 12:30-15:00

Telefon: 0770 22 00 80
E-post: kundtjanst@golfstar.se

Behöver du komma i kontakt med din hemmaklubb, går du enkelt in via vår hemsida och under fliken ANLÄGGNINGAR hittar du din klubb.
Ring 0770 22 00 00 och välj 1 så kan du komma vidare till din klubb.

Medlemskapsfrågor

Vad ingår i GolfStars nya medlems-former 2019 och hur ska jag välja?2018-12-13T16:15:11+00:00

Inför säsongen 2019 har vi ersatt flera av våra gamla medlemsformer* med GolfStar PLAY SMALL, MEDIUM & LARGE vilka alla ger dig tillgång till ännu mer spel än någonsin förut. I alla tre medlemsformer får du alla dagar spela alla GolfStars 25 banor i Sverige och Spanien (se vilka längst ned). Det som skiljer medlemsformerna åt är priset och tillgången till starttider på helgerna. Du som är yngre än 30 år får rabatt i tre steg på dessa medlemsformer.

– Med GolfStar PLAY LARGE spelar du utan inskränkningar på alla 26 svenska och spanska banor.

– Med GolfStar PLAY MEDIUM spela du fritt så mycket du vill, ALLA dagar på 18 av GolfStars 25 golfbanor i Sverige och Spanien samt med helgbegränsningar** på de andra 7 golfbanorna.
(** Helgbegränsningar för PLAY MEDIUM: På Kungsängen Kings, Lindö Dal, Lumine Lakes, Hills, & Ruins, Riksten & Waxholm 18 spelar du fritt före 08 och efter 14 på helgerna. Om du vill spela kl 08-14 erlägger du ordinarie greenfee.)

– Med GolfStar PLAY SMALL spelar du fritt så mycket du vill, ALLA vardagar och på ALLA GolfStars 25 golfbanor i Sverige och Spanien. Spela även helt fritt under helgerna på 16 av banorna samt med helgbegränsningar*** på de andra 9 golfbanorna.
(*** Helgbegränsningar för PLAY SMALL: På Brollsta 18, Kungsängen Kings, Kyssinge 18, Lindö Dal, Lumine Lakes, Hills & Ruins, Riksten, Waxholm 18 spelar du fritt före 08 och efter 14 på helgerna. Om du vill spela kl 08-14 erlägger du ordinarie greenfee.)

Läs mer och teckna ditt medlemskap HÄR>>

 

Följande 15 svenska golfanläggningar med 25 banor ingår f n i GolfStars erbjudande:
GolfStar Bodaholm, Brollsta: 18- & 9-hål, Bromma, Gripsholm, Grödinge: 18 & 9 hål, International, Kungsängen: Kings Course & Queens Course, Kyssinge-Tjusta: 18-, 18- & 9-hål,
Lindö: Lindö Dal, Lindö Park & 9-hål, Lövsättra, Riksten, Sundsta: 18- & 9-hål, Viksberg, Waxholm: 18- & 9-hål.
Dessutom ingår spanska Lumines 45-hål: Hills 18-hål, Lakes 18-hål och Ruins 9-hål, straxt söder om Barcelona.

 

* GolfStar PLAY ALL, PLAY 6, PLAY WEEKDAY samt PLAY YOUTH/JUNIOR/KIDS försvinner 2019. Medlemsformer som du fortfarande kan välja: GolfStar PLAY 9 HOLES som medger fritt spel på 9-håls banorna samt medlemsformen GolfStar PLAY GREENFEE i vilken ingår fyra greenfees på valfri tid och valfri GolfStar-bana.
GolfStar rekommenderar: Du som tidigare haft PLAY 6 bör välja GolfStar PLAY MEDIUM och du som tidigare haft PLAY WEEKDAY bör välja GolfStar PLAY SMALL då dessa nya medlemsformers innehåll ligger närmast den du hade tidigare men är nu fylld med ytterligare spelmöjligheter i både Sverige och Spanien.

Jag har inget Golf-ID, hur får jag det?2018-05-07T17:29:08+00:00

Om du glömt bort eller inte har fått ett Golf-ID men genomfört en grönt kort-kurs så mejlar du följande till Kundtjänst så ser vi till att du får ett golf-ID:

– Fullständigt namn
– Bostadsadress
– Personnr
– E-postadress
– Hcp-intyg eller Intyg från Grönt kort-kurs och hcp <54

Måste jag betala ”Klubb- och Förbundsavgiften”?2018-04-16T16:42:20+00:00

Ja, även om vi nu delar upp Din årsavgift i ”Spelavgift” och ”Klubb- & Förbundsavgift” för att att underlätta för Dig att få friskvårdsbidrag för din golf så är den sistnämnda obligatorisk, precis som tidigare.

”Klubb- & Förbundsavgiften” består av avgifterna till: Golfklubben/Föreningen, Golfdistriktsförbundet (GDF), Svenska Golfförbundet (SGF) och Golfförbundets IT-system (GIT). Du väljer en av golfklubbarna för att: – Ha ett aktivt Golf-ID, kunna boka starttid via golf.se (GIT), justera ditt hcp (Min Golf), spela på andra banor, få Svensk Golf, delta i tävlingar och klubbaktiviteter.

Frågor och svar om Lumines banor i Spanien2018-11-16T09:39:25+00:00

Den 1 december 2017 inledde GolfStar och spanska Lumine Beach & Golf Club med tre superfina golfbanor ett långtgående samarbete. Samarbetet innebär att GolfStars medlemmar och Lumine-medlemmarna kan spela obegränsat på varandras golfbanor (på ungefär samma sätt som din medlemsform medger i Sverige).

I länken nedan kan du få svar på dina frågor, exempelvis hur du bokar starttid och ditt boende på Lumine.

Frågor & Svar Lumine v5

Medlemskapets giltighetstid?2018-02-01T14:18:58+00:00

Alla våra medlemskap löper kalenderårsvis, d v s fr o m 1 januari till 31 december. Detta gäller även om du väljer att börja delbetala din årsavgift / bli medlem någon månad in på det nya året.

Hur byter jag medlemsform eller hemmaklubb?2018-08-30T15:29:05+00:00

Byte av din medlemsform eller hemmaklubb kan ske varje år före årsskiftet. Du kontaktar då vår kundtjänst så hjälper de dig.

Under pågående säsong (d v s perioden första april – sista oktober) kan du inte ändra din hemmaklubb.

Du kan när som helst uppgradera din medlemsform och då bara betala mellanskillnaden.

Hur avbryter jag mitt medlemskap?2018-11-03T16:22:50+00:00

Om jag vill säga upp mitt medlemskap, hur gör jag då?
Kontakta GolfStars kundtjänst så hjälper vi dig. Ring 0770 22 00 80 eller mejla: kundtjanst@golfstar.se

Vilka lojalitetsförmåner får jag som medlem i GolfStar?2018-02-01T16:39:00+00:00

Oavsett vilken medlemsform i GolfStar just du har, så ingår alltid:

– 25% rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3 st av dina gäster i bollen på de banor och speltillfällen som ingår i ditt medlemskap.

– Boka tider upp till 30 dagar i förväg

– Fria golfvagnar vid golfspel (som omfattas av din medlemsform) och i mån av tillgång

– Nyhetsbrev med värdefull medlemsinformation och -erbjudanden

– Telefonsupport

Får mina gäster någon rabatt på greenfeen?2018-02-01T17:32:07+00:00

Som GolfStar-medlem har du 25% rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3 st gäster i bollen (på de banor och speltillfällen som ingår i din medlemsform).

Bokningsregler

Varför ska jag registrera ett konto?2018-02-01T14:14:22+00:00

– Om du registrerar dig via ”MITT KONTO” uppe till höger kan du f n ha koll på vilken medlemsform du har köpt samt andra eventuella köp i vår webbshop. (Även du som tidigare haft ett konto behöver nyregistrera ett då vi nyligen bytt hemsidesverktyg).

– Tidsbokningen kommer inte att ligga under ”MITT KONTO” utan på ett annat ställe här på hemsidan. Däremot kommer du när tidsbokningen är startad inför säsongstart här kunna se bl a din spelstatistik och hur många tider du har bokade just nu.

Vilka nya regler för tidsbokning tillkom under 2017 & 2018?2018-11-03T16:22:04+00:00

– GolfStar avskaffar fr o m säsongen 2018 ”bollrännan”. Nu ska ALLA starttider (kl 05 – 21) förbokas.

– Du som har en av GolfStars medlemsformer kan boka starttider upp till hela 30 dagar i förväg. Du kan ha upp till två – fyra starttider bokade samtidigt, beroende på medlemsform. Så snart du spelat (eller avbokat) en starttid kan du boka en ytterligare starttid. Detta införde vi för att säkerställa tillgängligheten av starttider för dig som vill spela mycket. Utöver de två – fyra förbokade starttiderna kan du även göra ”på-plats-bokning”.

– Du kan drabbas av en s k ”No show-avgift” (200 kr/starttid och spelare) om du inte avbokar din starttid högst två timmar i förväg. Denna debiteras dig oavsett om du är medlem eller gäst. ALLA avbokningar ska ske på något av dessa sätt:
1) Genom avbokning på ”Min Golf”
2) Telefonsamtal till GolfStars kundtjänst eller den anläggning du bokat starttid på
3) I receptionen på den anläggning du bokat starttid på

 

Läs bl a om bokning, hur du checkar in när receptionen är stängd och mycket annat i årets Golfpolicy, HÄR>>

No Show, hur fungerar det?2018-02-01T17:24:38+00:00

För GolfStars alla anläggningar gäller att du minst 2 timmar i förväg ska avboka din starttid för att undvika vår s k ”No show-avgift”. Avbokar gör du antingen via Min Golf eller genom att ringa till (eller besöka) anläggningens reception där du bokat din starttid.
Har du varken checkat in på din starttid eller hört av dig till oss i förväg kan du debiteras en ”No Show-avgift” om 200 kr som vi fakturerar dig.

OBS! ”No show-avgiften” faktureras Dig alldeles oavsett om du är medlem eller gästspelar hos oss! OBS!

Syftet med policyn är att minimera problemet med att spelare bokar speltider vilka de sedan struntar i att boka av. På så sätt kan många fler golfare få tag på en starttid som de verkligen avser att utnyttja!

Spel på spanska Lumine

Får jag spela på Lumine och hur bokar man?2018-12-13T16:16:21+00:00

Du som har en av GolfStars medlemsformer PLAY LARGE, MEDIUM och SMALL samt de äldre: GolfStar PLAY ALL, WEEKDAY, YOUTH, JUNIOR eller KIDS, spelar fritt (på ungefär samma sätt som din medlemsform medger i Sverige) på spanska Lumines tre superfina banor.

Läs mer om hur det går till att boka starttider och boende, mm på Lumine i vårt Frågor & Svar (PDF)  HÄR>>

Frågor om ditt HCP

EGA Exakt TävlingsHCP?2018-02-01T16:08:15+00:00

Spelare som inte har redovisat sina ronder, behöver registrera minst 4st handicap-ronder varje säsong för att få en EGA Exakt Tävlingshandicap.

En exakt handicap som underhållits baserat på endast tre (3) eller färre handicap-ronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan styrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap.

EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

När sker den årliga HCP revisionen?2018-02-01T17:30:01+00:00

Årlig handicap-revision

Klubbens handicap-kommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutad golfsäsong. Den årliga handicap-revisionen är obligatorisk för alla spelare.

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av exakt handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicap-ronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicap-revisioner. Sådan exakt handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.

Vänligen vänd dig till den klubb du har som hemmaklubb så får du namnet på den som sköter HCP frågorna för resp. klubb.
Kungsängen Golf, Brollsta Golf, International Golf, Kyssinge Golf samt Sundsta Golf har Anders Bergh hand om alla HCP frågor. Mail till Anders: fambergh@comhem.se

Huvudstadens GK: Börje Carlsson  bc.st@comhem.se

Björklidens GK: Jarl Klang info@bjorklidensgolf.se

Hur reviderar jag mitt HCP?2018-02-01T17:36:03+00:00

Under året rekommenderar vi att du registrerar dina sällskapsrundor allteftersom du spelar, på så sätt har du ett rättvisande hcp.

Skulle du trots allt känna att du ligger fel av olika orsaker så kan du vända dig till klubbens HCP ansvarig. Innan du kontaktar denne bör du ha spelat minst 4 rundor och sparat samt registrerar dessa så en historik finns.

Även andra orsaker kan ligga till grund för en enskild hcp-revision såsom långvarig sjukdom, skada eller längre uppehåll.

Krav för att bli granskad är att du har ett aktivt medlemskap i någon av GolfStars associerade golfklubbar.

Klubbens ansvariga ser du i frågan här ovanför. När du mejlar så ska du i mailet uppge: Golf ID, Namn, Klubbtillhörighet, aktuella kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av ärendet.

Aktieägarfrågor

Hur köper jag (fler) GolfStar-aktier?2018-08-30T15:26:41+00:00

GolfStars nyemission av aktier är stängd sedan 20 maj 2018. Handelsstart i GolfStar-aktien är senarelagd, läs mer HÄR>>

Vilka golf-förmåner har jag som GolfStar-aktieägare?2018-07-04T11:00:19+00:00

Jag äger nu minst 320 GolfStar-aktier
Du som kontinuerligt äger minst 320 GolfStar-aktier får 10% ”Aktieägar-rabatt” på utvalda varor och tjänster på GolfStars anläggningar. Du hittar vilka dessa är HÄR>>.
Du får i början av juli 2018 ett mejl med information om hur och på vad du får rabatten. Läs även speciellt sidan 4 – 5 i dokumentet ”Frågor & Svar – Aktieägare” HÄR>>.

Jag är intresserad av att köpa (fler) GolfStar-aktier
Höstens (2017) erbjudande att teckna GolfStar-aktier blev en succé varför erbjudandet ”förlängdes” till 20/5 2018 och är nu stängt.
I september 2018 öppnar handeln med GolfStar-aktier på Pepins Market. Där kommer du att kunna handla (d v s köpa och sälja) GolfStars olika aktieslag under förutsättning att du har registrerat ett Pepins-konto (kostnadsfritt).

Var hittar jag mer information för mig som aktieägare?2018-03-09T15:19:50+00:00

Kontinuerligt uppdaterad bolags-information speciellt för dig som är eller vill bli aktieägare i GolfStar Nordic AB hittar du högst upp till höger under fliken ”KUNDTJÄNST”.

Under fliken ”KUNDTJÄNST/För aktieägare” hittar du även information om hur du gör för att kunna se Ditt aktieinnehav i din kostnadsfria aktiedepå på vpz.se, en aktiedepå-tjänst som företaget NVR (Nordiska Värdepappersregistret) administrerar tillsammans med GolfStars aktiebok.

SAKNAR DU SVAR?

SKICKA IN DIN FRÅGA NEDAN.
Vi använder cookies för att förbättra webbplatsupplevelsen. Läs mer om GDPR och personuppgiftshantering inom GolfStar. Ok
X