Inför vinter minskar vi klippfrekvensen för att släppa upp gräset en bit.

Vi dressar och vältar istället greener för att bibehålla ett jämt bollrull. Vi ändrar även gödningen, vi minskar kvävet , tillför kolhydrater till plantorna, ökar gödning med järnprodukter som har en stärkande effekt på plantan samt ett visst skydd mot svampangrepp.

Vi utför djupluftningar och stödsådd med krypven. Det sista vi gör är att spruta greenerna med skyddande svampmedel mot bla, snömögel.