Du kan inte pausa ditt medlemskap om du exempelvis har ett 36-månaders medlemskap, men du har olika möjligheter att avbryta det.

Giltiga skäl för att avbryta ditt medlemskap är:

OlycksfallLängre sjukskrivning

Om du är sjukskriven minst tre sammanhängande månader så kan du få tillbaka hela eller delar av årsavgiften enligt villkoren i frågan ovanför.

Om du flyttar till annan ort

så kan du få tillbaka hela eller delar av årsavgiften enligt villkoren i frågan ovanför.

Om du har något annat skäl

till ett längre (minst tre månader) avbrott i medlemskapet så ska du kontakta GolfStars kundtjänst och beskriva varför och under vilken tidsperiod du önskar ett avbrott. GolfStar tar sedan ställning till din förfrågan och ger dig svar inom ett par dagar.

Om inget av alternativen ovan stämmer in på dig

så kan du alltid överlåta medlemskapet på en annan person ett år i taget. GolfStars kundtjänst har den blankett du då behöver.