Med delbetalning kan du fördela betalningen av din årsavgift på årets 12 månader så känns den inte så tung.

Om du väljer att delbetala varje månad tillkommer vissa avgifter* jämfört med om du betalar hela årsavgiften på en gång (helårsfakturering).

* Till de månadskostnader vi listat i din fakturas följebrev och de priser vi anger på hemsidan tillkommer inga ytterligare avgifter.