Golfspel klassat som ”Friskvård”!
Enligt ett beslut i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 12 januari 2018 är nu golfspel klassat som friskvård.

HFDs beslut gällde Pay & Play och ”rangespel”, men redan 17 januari kunde man på svenskgolf.se läsa att även greenfeespel nu ska klassas som friskvård enligt ett uttalande av Skatteverkets jurist. Läs artikeln här.

Den 19 januari 2018 publicerades en klargörande artikel på svenskgolf.se om exakt vilka golfaktiviteter du kan få friskvårdsbidrag för och under vilka förutsättningar. Läs artikeln här.

I syfte att förenkla för Dig som har en arbetsgivare som godkänner golfspel som friskvård delar vi i våra årsavgiftsfakturor och orderbekräftelser (när du betalat årsavgiften via vår webshop) upp årsavgiften i ”Spelavgift” och i ”Klubbavgift/ Medlemsavgift”* (den sistnämnda är ej bidragsgrundande) för att du ska kunna använda den som underlag i redovisningen till din arbetsgivare. Du bör även komplettera underlaget till din arbetsgivare med ett kontoutdrag från din bank så att denne ser att du verkligen betalat spelavgiften för året.

* I klubb-/medlemsavgiften (495 kr/år oavsett val av hemmaklubb) ingår inte bara avgiften till din hemmaklubb utan även de årliga avgifterna till GIT, SGF och GDF som alla svenska golfare (undantaget de som saknar Golf-ID och bara spelar Pay & Play) måste erlägga.