Greener dressas ungefär varannan vecka i olika stora doser, dels för att ge en jämn spelyta men det viktigaste är att tillföra mineraler för att få en bra biologisk aktivitet och undvika filtbildning.