Vi städar toaletter efter ett upprättat städschema samt är extra noga med att torka av utsatta områden så som handtag, dörrar etc.