Mikroklimaten kan variera stort, även på en och samma bana beroende på skugga/sol, vind, köldhål, högt/lågt läge, mm.