Byte av din medlemsform eller hemmaklubb kan ske varje år före årsskiftet. Du kontaktar då vår kundtjänst så hjälper de dig.

Under pågående säsong (d v s perioden första april – sista oktober) kan du inte ändra din hemmaklubb.

Du kan när som helst uppgradera din medlemsform och då bara betala mellanskillnaden.