Äntligen är golfspel klassat som ”Friskvård”! Enligt ett beslut i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 12 januari 2018 är nu Golf klassat som friskvård. HFDs beslut gällde Pay & Play och ”rangespel”, men redan 17 januari kunde man i en Svensk Golf.se-artikel läsa att även greenfee-spel nu ska klassas som friskvård enligt ett uttalande av Skatteverkets jurist, läs artikeln HÄR>> . Den 19 januari) publicerades en klargörande artikel på Golf.se om exakt vilka golfaktiviteter du kan få golf-friskvårdsbidrag för och under vilka förutsättningar. Läs artikeln HÄR>>

I syfte att förenkla för Dig som har en arbetsgivare som godkänner golfspel som friskvård delar vi i vår fakturering upp årsavgiften i ”Spelavgift” och i ”Klubbavgift/ Medlemsavgift”* (den sistnämnda är ej bidrags-grundande). Även i den orderbekräftelse du fick då du betalade din årsavgift är avgifterna specificerade på samma sätt för att du ska kunna använda den i din redovisning till din arbetsgivare.

* I klubb-/medlemsavgiften (495 kr/år oavsett val av hemmaklubb) ingår inte bara avgiften till din hemmaklubb utan även de årliga avgifterna till GIT, SGF och GDF som alla svenska golfare (undantaget de som saknar Golf-ID och bara spelar Pay & Play) måste erlägga.