Arbetet på Nya Lindö Park har legat på sparlåga nu ett par veckor, varför?

I höstas och fram till nu i våras hade vi förhoppningen om att själva kunna utföra alla arbeten på Nya Lindö Park med befintlig personal och parallellt med den vanliga banskötseln. Då banskötseln, speciellt på Lindö Dal denna vår tagit betydligt större resurser än vanligt så insåg vi för ett par veckor sedan att vi inte skulle mäkta med detta. Vi beslöt då att ta in ett externt banbyggnadsföretag som hjälper oss, främst med att färdigställa hål 10 – 18 på Nya Lindö Park. Vi har precis i dagarna kommit överens med det företaget. Intentionen är att dessa arbeten ska påbörjas inom de närmaste två veckorna och därefter gå för högtryck.

Mer information, bland annat en lite mer specifik tidsplan, etc återkommer vi med under nästa vecka, d v s senast 14 juni.