Även i år har flera av Stockholms golfbanor fått vinterskador och GolfStars banor är förstås inte förskonade. Tack och lov har du som GolfStar-medlem ändå alltid ett stort utbud av banor i fint spelbart skick att välja emellan trots att vi fortfarande är mycket tidigt i årets golfsäsong.

Förutom det för årstiden normala banunderhållet så utför vi för närvarande följande extrainsatser på några av banorna:

GolfStar Brollsta
18-hålsbanan: Tees och fairways är riktigt bra.
Greenerna är fortfarande lite hoppiga men är nu stödsådda och luftade så ge dem 1-2 veckor så kommer även de att vara kalasbra.

GolfStar Kungsängen Kings & Queens
Kings hål 12 och 14 har som tidigare meddelats fått helt nybyggda vita, gula och blå tees. Där måste gräset få en chans att växa till sig. Flertalet av de andra tees både på Kings och Queens är under vintern renoverade.

GolfStar Kyssinge
18-hålsbanan: Samtliga tees är nu ”gradade”, d v s plana och jämna. De har även hålpipats och nysåtts. För att ge gräset en chans att gro till sig utan att slitas bort av spelare och klubbor så kommer inga teekulor fram till månadsskiftet juni/juli att flyttas, resterande del av varje tee är ”avspärrad”. På vissa tees står de i framkant och på andra i bakkant så att banans totallängd inte påverkas och rundorna blir hcp-grundande. Vänligen beträd därför inte teeytorna annat än just vid teekulorna.
Alla fairways är nysådda. Totalt har vi i år lagt ut 1,2 ton gräsfrö, enbart på denna bana.
Greenerna är riktigt bra.

9-hålsbanan: Banan är stängd denna vecka för att nyså alla greener.

GolfStar Lindö Dal
Tees på hålen 2 (de tre främre tees) och 17 (de tre bakre tees) är nybyggda och belagda med rullgräs. Dessa kan tas i spel vid månadsskiftet juni/juli.
De fem stängda greenerna väntar på lite värme och nederbörd.

GolfStar Lövsättra
Röd tee på hål 5 är ombyggd och nysådd. Bör vara spelbar igen vid månadsskiftet juni/juli.
Greenerna är redan mycket bra!

GolfStar Waxholm
18-hålsbanan: Alla tees har stödsåtts, luftats och dressats.
Alla fairways har stödsåtts, luftats och vertikalskurits. Här har vi fördelat ut 1 ton gräsfrö hittills i år.
Greenerna är stödsådda, vertikalskurna, dressade, etc.
Bunkrarna är rensade (sten och ogräs) och får inom kort 80 ton ny sand i sig.