Pros på GolfStars anläggningar

Vill du träna med en Pro för att utveckla din golf? Det kan vara ditt nästa steg för att göra golfen ännu roligare.

På vissa av GolfStars anläggningar finns det nu PGA-utbildade Pros som du kan vända dig till för att boka lektioner.
Följande Pros är samarbetspartners till GolfStar och erbjuder träning på GolfStars anläggningar. 

GolfStar Bromma
Johan Almgren
Boka på bromma@golfstar.se

GolfStar Lindö
Dennis Heith
Boka på lindo@golfstar.se 

GolfStar Riksten
Niclas Krohn
Boka på riksten@golfstar.se