Vi har tidigare berättat att GolfStar inför säsongen 2019 lanserar klassificering av alla sina banor. Som en direkt följd av klassificeringen har vi nu sett över och uppdaterat vår banskötselpolicy så att du och våra banskötarteam vet hur våra banor i de olika klasserna ska presentera sig under högsäsong. Vår STAR-klassificering av banorna underlättar för dig som spelar hos oss att välja en bana som passar just din spelnivå och preferenser.

Du hittar en länk till vår nya banskötselpolicy i vår faktabank kring banskötsel HÄR>>