– Vi har tidigare berättat om planerna att införa en klassificering av våra golfbanor, något som vi förberett och arbetat med under lite drygt två säsonger och nu inför säsongen 2019 är vi klara att sjösätta detta säger Stefan Brikell, Lojalty Manager på GolfStar.

– Syftet med den nya STAR – klassificeringen av våra golfbanor är att tydliggöra förhållandet mellan värde, kvalitet och omfattningen av GolfStars golferbjudande. Vi vill med detta ge våra medlemmar och greenfeegäster en ännu bättre golfupplevelse som motsvarar deras förväntningar. Något som helt ligger i linje med vår affärsidé att erbjuda ”mest golf för pengarna” och som är hela idén med valet av vårt företagsnamn, fortsätter Stefan.

GolfStar använder en redan etablerad klassificering som känns igen från bland annat hotellbranschen. Vi är övertygade om att denna klassificering gör det enklare för våra medlemmar och gäster att förstå vårt erbjudande. Spel på golfbanor med två eller tre stjärnor ska alltså ha ett lägre pris än spel på våra banor med fyra stjärnor.

– Vår STAR – klassificering,  baseras på så många fler faktorer än bara stimpvärdet på en banans greener, hur svårspelad den är eller hur väldefinierade dess fairways är. I tabellen nedanför ser du några av de andra bakomliggande faktorerna och hur de skiljer sig mellan de tre banklasserna. Baserat på dessa har vi tydliggjort våra banskötselpolicys för respektive STAR – nivå inför säsongen 2019, berättar Stefan.

Exempel på detta ses nedan:

Banklassificering: 4 STAR 3 STAR 2 STAR
Greenklippning 7 dagar i veckan 6 dagar i veckan 5 dagar i veckan
Greenernas stimpvärde 10-11 9-10 8-9
Flytt av hålkopp 5 gånger i veckan 4 gånger i veckan 3 gånger i veckan
Flytt av tee 4 gånger i veckan 3 gånger i veckan 2 gånger i veckan
Teeklippning 4 gånger i veckan (<10 mm) 3 gånger i veckan  (10-12 mm) 2 gånger i veckan (12-15 mm)
Fairwayklippning 4 gånger i veckan (10-13 mm) 3 gånger i veckan (13-15 mm) 2 gånger i veckan (15-17 mm)
Ruffklippning 4 gånger i veckan 3 gånger i veckan 2 gånger i veckan
Semiruffklippning 3 gånger i veckan 2 gånger i veckan 2 gånger i veckan
Bunkerkrattning 4 gånger i veckan 3 gånger i veckan 2 gånger i veckan


GolfStars klassificering av golfbanor 2019:

4 STAR: Brollsta (18-hål), Kungsängens Kings Course, Kyssinge (18-hål), Lindö Dal och Waxholm (18-hål).
3 STAR: Bodaholm, Gripsholm, International, Kungsängen Queens, Kyssinge (9-hål), ”Nya” Lindö Park, Riksten och Viksberg.
2 STAR: Brollsta (9-hål), Bromma, Grödinge, Lindö Äng, Lövsättra och Waxholm (9-hål).

GolfStars målsättning är att du själv bestämmer var och hur mycket du vill spela i förhållande till det du är villig att betala, helt enkelt erbjuda ”mest golf för pengarna”. Något vi gjort möjligt via våra medlemsformer – GolfStar PLAY LARGE, MEDIUM, SMALL och nu också via PLAY ONE som vi nyligen lanserade.

– Att ge våra medlemmar och greenfeegäster en ännu bättre golfupplevelse är just vad vi på GolfStar har som ambition och som vi hela tiden arbetar med för att vidareutveckla och förfina. Nu ser vi fram emot en tidig säsongsstart och vill passa på att hälsa dig varmt välkommen till en ny golfsäsong tillsammans med oss på GolfStar, avslutar Stefan.