Vilket golfår 2018 blev – Återblick och vad händer 2019?

Golfåret 2018 bjöd verkligen på utmaningar utöver det vanliga, både för dig som golfare och för alla oss som driver golfanläggningar. Trots alla dessa utmaningar fortsatte GolfStar att utveckla och förbättra din golfupplevelse hos oss. Här berättar vi om alla våra större förädlingsarbeten på anläggningarna under 2018 och vilka satsningar vi nu planerar att genomföra under 2019.

 

Nya banor i GolfStar-familjen
Inför säsongsstarten i mitten av april, tre veckor senare än vanligt hade GolfStars utbud av anläggningar utökats med tre st (Grödinge, spanska Lumine och Tjusta) med hela sex banor. Speciellt Lumines tre banor har varit rena succéen och åtskilliga hundra medlemmar har redan varit där och provspelat dessa mästerskapsbanor, vissa mer än en gång.

Extremtorka och -hetta
Årets mycket kalla april tog livet av många av de mest utsatta greenerna, speciellt på GolfStar Brollsta, Lindö och Lövsättra men även på många andra av såväl våra som andra golfoperatörers golfbanor. Direkt därefter så slog en rekordlång torka till kombinerad med otroligt höga dagstemperaturer som varade från tidigt i maj och en bra bit in i augusti.
Genom nästintill heroiska insatser från alla våra banarbetarteam, speciellt de team som ansvarade för banorna på Brollsta, Kyssinge, Lindö, Riksten och Waxholm, kunde vi överlag erbjuda golfbanor av bra standard i juni/juli trots den extrema torkan. Detta trots, eller snarare tack vare mycket strikta bevattningsrestriktioner på alla de anläggningar där vi inte har obegränsade vatten-reservoarer.

Rekordmånga ronder, hettan till trots
Sommarens långvariga hetta gjorde även avtryck i såväl antalet spelade golfronder och i de svenska golfklubbarnas medlemsantal. Det var helt enkelt för varmt för väldigt många golfare att anstränga sig och vistas utomhus under 2-5 timmar i 35-gradig värme och under en intensivt strålande sol!
Antalet spelade ronder i Golf-Sverige sjönk därför rätt betydligt jämfört med 2017, men inte på GolfStars banor! Under hela säsongen 2018 var antalet spelade ronder på GolfStars banor i stort sett oförändrat trots att populära Lindö Park inte var öppen en endaste dag!

Exempelvis så ökade GolfStar Kungsängens båda banor sin redan höga beläggning med uppemot 20%! GolfStar Rikstens bana bjöd i år inte på sin sedvanliga kalasform, ändå ökade spelet där med ett par %… och då är banan ändå en av Sveriges fem mest spelade banor! Även vår populära bana i Waxholm visade en solid ökning från en redan mycket hög banbeläggningsnivå vilket är anmärkningsvärt med tanke på att banan där under drygt fyra heta sommarmånader (maj-augusti) bara fick ett par mm regn. Årets ”komet” är GolfStar Viksberg som ökade med närmare 20%, sannolikt ett resultat av dels satsningen på Restaurang Viksberg, dels banans outsinliga tillgång till bevattningsvatten från Mälaren.

Att beläggningen inte minskade i år är dessutom extra anmärkningsvärt då våra banor i snitt var öppna 4 veckor färre än under 2017, d v s nästan en månad kortare!

Tuffa beslut om ombyggnad
De stora problemen på GolfStar Lindö, inte bara i våras utan snart sagt varje vår och sommar sedan lång tid tillbaka tvingade oss att i maj fatta ett tufft men nödvändigt beslut om att bygga om och anpassa Lindö till en 36-hålsanläggning som stabilt ska kunna erbjuda två mycket fina och bra underhållna golfbanor: Lindö Dal och Lindö Park.
Arbetet med ”Nya” Lindö Park påbörjades redan i våras och den finala sträckningen av banan presenterades för ett par veckor sedan. Projektet innebär en mångmiljonsatsning på anläggningen GolfStar Lindö och beräknas vara klart under golfsäsongen 2020 men Nya Lindö Park ska invigas för spel redan nästa år.

Stora insatser på alla GolfStars anläggningar i år
Lindö-projektet slukar förstås inte bara pengar utan även stora personal-resurser men under 2018 har vi även:
– Byggt nya och/eller flyttat samt renoverat ett stort antal tee-boxar på: Kungsängen Kings, Kyssinge, Lindö Dal och Lövsättra samt försett flera av banorna med nya och tydliga teeskyltar
– Installerat nya siktmål och bollar på ett tiotal driving ranger
– Byggt ny stor övningsgreen på Lindö plus ett antal nya greener på Nya Lindö Park
– Renoverat bevattningssystem och pumphus på Lindö
– Muddrat, dikat ur och rensat i och runt dammar och diken, primärt för att öka våra vatten-reservoarer och -genomflöden på Lindö och Waxholm, så att vi kan bli självförsörjande när det gäller vattentillgången.
– Genomgång och renovering av våra fem vilstängsel med en sammanlagd längd av cirka tre mil
– Renoverat och byggt nya toaletter och omklädningsrum på: Bromma, Kungsängen, Kyssinge och Riksten
– Byggt nytt klubbhus på Bodaholm samt restaurang på Viksberg
– Upphandlat ny såmaskin för att stöd-så greener och tees

Planerade större anläggnings-investeringar under 2019
Även under 2019 drar speciellt Lindö-projektet stora resurser. Icke desto mindre är schemat fyllt av extraordinära insatser även på andra anläggningar samt andra typer av investeringar:
– Arbetet med att bygga om Nya Lindö Park fortsätter främst med green- och bunkerarbete
– Anläggning av två nya övningsområden på Lindö
– Muddring, utdikning och rensning i och runt dammar och diken på Kyssinge och Riksten.
– Bevattningssystem och pumphus ska renoveras på Waxholm
– Viss ombyggnad av ett par av Kungsängen Kings tees fortsätter under 2019. Eventuellt krävs ytterligare åtgärder men dessa kommer inte att påverka spelet 2019
– Byggstarten av fastighetsprojektet på Gripsholm är fördröjt och vi inväntar nu Mark- och Miljödomstolens beslut. Sannolikt kommer detta projekt därför inte kunna köras igång i sådan omfattning att golfspelet påverkas under 2019
– Påbörja en omfattande modernisering av vår stora vagnpark av grönyte-maskiner

Ja, som du ser lägger GolfStar åter mycket stora resurser på att säkerställa att du som golfare har tillgång till såväl många som fina golfbanor och -anläggningar 2019.
Precis som du, så ser även vi på GolfStar mycket fram emot golfsäsongen 2019 och vi hoppas förstås att vi träffas ute på någon av våra svenska (eller spanska) anläggningar. Låt oss gemensamt även hålla tummarna för att vädret blir lite mer, ursäkta men… LAGOMT för golfspel 2019!

Väl mött på GolfStars anläggningar säsongen 2019!